Tarif a smluvní přepravní podmínky

V pravidelných vlacích KŽC Doprava, s.r.o. platí různé tarify i smluvní přepravní podmínky. Stanovují je objednatelé těchto vlaků (kraje).

Platnost tarifů a smluvních přepravních podmínek ve vlacích dopravce KŽC Doprava, s.r.o.

Městská linka S34,
Pražský motoráček
Linka S43,
Rako vnický rychlík,
Koko řínský rychlík,
Posá zavský moto ráček,
Brdský motoráček
Lužicko horský rychlík Podřip ský moto ráček,
Kamenický moto ráček,
Podkrušno horský
moto ráček
Kralovický rychlík
Tarify
Tarif PID Tarif PID Tarif PID v úseku
Praha – Staré Splavy
a opačně
   
Tarif SJT Tarif SJT Tarif SJT v celé trase Tarif SJT Tarif SJT
Tarif ČD, a.s. Tarif ČD, a.s. Tarif ČD, a.s. v úseku Praha – Staré Splavy a opačně    
  Tarif KŽC Doprava, s.r.o. Tarif KŽC Doprava, s.r.o.
v úseku Praha – Jedlová
a opačně
  Tarif KŽC Doprava, s.r.o.
    Tarif DÚK na území Ústeckého kraje Tarif DÚK  
Smluvní přepravní podmínky
SPP KŽCD SPP KŽCD SPP KŽCD SPP DÚK SPP KŽCD