Linka S24

Linka S24 jezdí v trase z Čelákovic do Mochova a opačně celoročně v pracovních dnech s výjimkou období letních a vánočních prázdnin.

Popis trasy

Linka S24 je v provozu v pracovních dnech v ranní a odpolední špičce ve směru z Čelákovic do Mochova od 6:41 do 7:09 a od 15:54 do 18:54, ve směru z Mochova do Čelákovic od 6:55 do 7:55 a od 16:37 do 19:07.

Jízdní řád

Jízdenky, tarif a smluvní přepravní podmínky

Ve vlacích linky S24 platí 

  • Tarif Pražské integrované dopravy (více na www.pid.cz), 
  • Systém jednotného tarifu - OneTicket (více na oneticket.cz),
  • Tarif dopravce KŽC Doprava, s.r.o. 

Příklad ceny jízdného:

  • Čelákovice - Mochov: 18,- Kč (dospělý) / 4,- Kč (zlevněná)

Jízdenky zakoupíte například na pokladnách Českých drah, a.s., nebo v mobilní aplikaci PID Lítačka. Ve vlacích linky S24 je zaveden samoobslužný způsob odbavení. Cestující bez platného jízdního dokladu je povinen si při nástupu do vlaku zakoupit jízdenku u strojvedoucího. Ve vlaku nelze platit platební kartou.

Ve vlacích linky S24 platí Smluvní přepravní podmínky dopravce KŽC Doprava, s.r.o.

Z historie tratě

Trať Čelákovice - Mochov, dlouhá pouhé 4 km, byla zprovozněna dne 11. 2. 1883 společností Rakouská společnost místních drah a to pro nákladní dopravu do cukrovaru v Mochově. Po zrušení cukrovaru v roce 1957 vznikly na jeho místě mrazírny. Osobní doprava byla zahájena až dne 14. 5. 1939. Pravidelná osobní doprava, provozovaná dopravcem České dráhy, a.s. zde byla ukončena dne 9. 12. 2006. V letech 2007 - 2017 zde jezdily příležitostné vlaky dopravce KŽC Doprava, s.r.o. nazývané Polabský motoráček resp. Mochovský motoráček. Od 3. 4. 2018 byla znovu zavedena pravidelná osobní doprava, provozovaná dopravcem KŽC Doprava, s.r.o. Trať se v současnosti využívá občas pro filmové záběry s vlaky. Natáčely se zde scény např. do seriálu Vyprávěj.

Zajímavosti na trase

Městské muzeum Čelákovice

Městské muzeum v Čelákovicích, založené již v roce 1903 přes označení "městské muzeum", svojí činností daleko přesahuje hranice katastru města a v oblasti archeologie pokrývá na 50 katastrálních obcí.

Město Čelákovice

Ve městě zve k návštěvě středověká tvrz, postavená kol. r. 1300, kostel Nanebevzetí P. Marie z přelomu 12. a 13. stol., radnice z roku 1911, budova děkanství z roku 1780 či socha sv. Jana Nepomuckého z 18. stol.

Obec Mochov

Obec je známá především mrazírnami a mochovskou zeleninou. Nejvýznamnější dominantou je kostel sv. Bartoloměje, dále pak boží muka na Husově náměstí, místní sokolovna či polabské stavení.

Partneři