Přípojný vůz Bmx 050 029-8

Vozidlo, konstruované jako vlečný vůz za motorové vozy M 286.0/1, vyrobila Vagónka Tatra Studénka, n.p. v roce 1966 a bylo z výroby označeno jako Balm 5257. V průběhu provozu byl následně vůz přeznačen na 70 54 20-09 029-6. Dodán byl na Slovensko, kde před svým odstavením z provozu v roce 2006 působil mimo jiné v depu Košice. Vůz, u slovenských železnic již označený jako 050.029-8, skončil po svém odstavení stejně jako řada dalších v Dubnici nad Váhom, kde čekal na svůj další osud.

Zde si jej vyhlédlo KŽC, vůz byl převezen do Krnova, opraven a od roku 2007 je příležitostně nasazován jako posilový vůz buďto spolu s „krokodýlem“ M 286.1008, nebo s některým z jiných řad hnacích vozidel na nostalgických a výletních vlacích. V roce 2016 vůz prodělal opravu interiéru, podlah a dalších celků. V rámci opravy byl také obnoven polomáčený lak vozidla v podobě, která se více blíží původnímu stavu vozu krátce po jeho vyrobení. Vůz prošel v letech 2015 – 2017 střední opravou; částečnou revitalizací funkčních celků a obdržel nový lak.


 

Aktuality

749-006 po renovaci

Rekreáky vyjely, počasí stálo za nic.

Rekreační vlaky vyjedou 23.5.!

Satalická křižování

749-259 po větší dílenské opravě

Podřipák a Kameničák vyjedou 16.5.2020

851-008 na vlečce ČKD Blansko

Podlipanský motoráček

Snad již brzy!

Šenovka: oprava železničního svršku na sklářské lokálce

Archiv aktualit:
2020     2016     2012
2019     2015     2011
2018     2014     2010
2017     2013     2009