Motorový vůz 830 209-3 / M 262.0209

Motorový vůz M 262.0209 byl vyroben v roce 1959 a převzat ČSD dne 30. 11. 1959. Technicko policejní zkoušku vykonal 12. 12. 1959 v úseku Kráľova Lehota - Liptovský Mikuláš, od 13. 12. 1959 byl zařazen ve stavu Hlavného lokomotivního depa Spišská Nová Ves. Od roku 1965 jezdil pod rušňovým depem Vrútky, kde zůstal až do 30. 06. 1996. Od 01. 07. 1996 do 30. 07. 1997 byl zařazen v rušňovém depu Žilina, potom, do roku 2001, byl v rušňovém depu Trenčianská Teplá a opět se vrátil do depa Žilina. Od 15. 02. 2003 se stal neprovozním. V letech 2003-2006 byl zdrojem náhradních dílů pro rušňové depo Žilina a v roce 2006 přešel pod rušňové depo Poprad a následně v rámci hromadného odstavování čtyřnápravových motoráků na Slovensku byl převezen do Dubnice nad Váhom, kde byl postupně devastován.

KŽC v letech 2006-2007 nakupoval na Slovensku vyřazená vozidla, nicméně 830-209 si „nevšímal“ pro její velkou zchátralost. V prosinci 2006 již začala fyzická likvidace a tak „pět minut po dvanácté“ vozidlo zachraňoval Junior Market. Ještě před koncem roku 2006 byl přetažen z Dubnice do Vrútek. Během roku 2007 byl zprovozňován a opravován. Motorák jezdil v letech druhé dekádě 21. století pod MBM Rail na občasných výletních vlacích a byl poskrovnu používán.

V roce 2020 odkoupil motorák KŽC, který ho svým počinem zachránil a dal mu konečně jistou budoucnost. Dílna KŽC prováděla vlastními silami během roku 2020 jeho zprovoznění, opravu vybraných nefunkčních technologických celků; do vozidla byly dosazeny zcela nové baterky (pro představu 380.000 Kč = 1x sada / 1 vozidlo) a 06. 02. 2021 poprvé vyjel na Pražském motoráčku.