Motorový vůz 830 180-6 / M 262.0180

Stroj opustil brány závodu ve Studénce v roce 1959 jako součást třetí výrobní série a místem jeho působení se stalo Slovensko. Vozidlo bylo dodáno do depa Vrútky a zde sloužilo nepřetržitě do roku 1998, kdy bylo předáno do RD Žilina. V roce 1988 došlo k přeznačení stroje na 830.180. Před koncem svého provozu u ŽSR (resp. ZSSK) vozil vlaky v okolí Čadce a Žiliny, poslední pravidelné spoje u státního dopravce odvezl v březnu 2003. Následně byl odprodán bratislavské společnosti BRKS, která jej používala k vozbě svých pravidelných osobních vlaků na tratích do Záhorské Vsi a Rohožníka, v roce 2006 však byl se závadami odstaven.

V roce 2007 vozidlo odkoupila společnost KŽC Doprava, která jej po provedené opravě v Krnově od roku 2008 provozovala na víkendových vlacích především ve středních Čechách. Po skončení letní sezony 2012 byl stroj odstaven pro závadu na spalovacím motoru a od jara 2014 se podroboval hlavní opravě v ŽOS Zvolen. Od roku 2015 je vozidlo po přestávce opět v provozu v plné síle, mimo jiné po generální opravě spalovacího motoru a v nově zhotoveném "unifikovaném" laku ČSD ze druhé poloviny 80. let. Potkávat se s ním lze zejména na výkonech v Praze a Středočeském kraji.

Motorák jezdil v letech 2016 až 2019 na výkonech Pražský motoráček a Posázavský motoráček, nicméně opravce ŽOS Zvolen použil na výrobu kol nekvalitní ocel a zcela nová kola byla za 4 roky zcela sjeta, takže od roku 2019 je motorák odstaven na kola. V průběhu let 2020 a 2021 předpokládáme investici do nových kol, aby vozidlo bylo znovu provozní. V současné době neprovozní stroj.