Motorová jednotka 813 202-9 + 913 202-8

KŽC v roce 2017 zadal u ŽOS Zvolen výrobu dvou nových motoráků vycházejících ideově ze slovenské řady 813.1, které dříve objednaly ŽSSK. Řada 813.2 doznala značných změn a vylepšení a rozhodně v mnoha provozních, ale i technických, technologických a estetických ohledech překonala ř. 814 ČD. Motorové vozy jsou nízkopodlažní a splňují náročné požadavky objednatele veřejné dopravy na kvalitu a standardy. Vozidla jsou provozována na městské lince S 34 v Praze.

Motoráky KŽC pořídil za bezmála 80 000 000 Kč a tak jsou i nejdražšími vozidly, které KŽC vlastní. Současně se jedná o nejmodernější vozidla na české železnici, která ani v roce 2020 nebyla překonána dodávkou jiných, modernějších. Zahájení provozu řadou 813.2 proběhlo 20.2.2019. Motoráky jsou spolehlivé a mezi cestujícími oblíbené. V případě jejich výpadku (garanční opravy, údržba, servis) jsou nahrazovány vozidly ř. 810.

Motorák 813-202 vznikl z vozidel 810-499 a 011-896 a byl pojmenován Kristýnka po mladší dceři majitele KŽC Doprava.

Motoráky mají motor TEDOM TD 310 RH TA 26 o výkonu 310 kW, přenos výkonu zajišťuje čtyřstupňová hydromechanická převodovka VOITH. Brzda je soustavy DAKO s elektrickými brzdiči DAKO-BSE, řídící systém je MIREL. Motorová jednotka má výkopná okna, avšak v základní poloze jsou zamčena, protože vozidlo je plně klimatizováno. Radiostanice FXM 20 pracuje v digitálním systému GSM-R a FAM 10. Maximální rychlost soupravy je 90 km/h.


 

Aktuality

Kácení na Šenovce

Poslední „Podtrosečák“ vyjel přesně před rokem

Zátiší pod Zámeckým vrchem

KŽC v JŘ 2021

Víkend s motoráčkem na severu Čech

Posázavák – v říjnu pokaždé „jinak“

M 152.0381

Idylka v údolí Berounky

Jak dopadl 9. ročníku v jízdě pákových drezín?

O KŽC píší v Anglii i v Holandsku

Archiv aktualit:
2020     2016     2012
2019     2015     2011
2018     2014     2010
2017     2013     2009