Kontakty, výbor

Název spolku: Klub železničních cestovatelů, spolek

Sídlo: Meinlinova 336/1a, 190 16 Praha 9

Zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeným Městským soudem v Praze v oddíle L, vložce č. 13713

IČ: 2663 0281, DIČ: CZ 2663 0281

Číslo účtu: 43 - 944 610 0277 / 0100

E-mail: klub@kzc.cz

 

Výbor spolku

Ing. Lukáš Verner

předseda, tel. 606 366 199, e-mail: lukas.verner@kzc.cz

Jeho úkolem je vedení spolku a redakce klubového zpravodaje Dráhař.

Absolvent Univerzity Pardubice, Dopravní fakulty Jana Pernera, obor Technologie a řízení dopravy se zaměřením na dopravní systémy. 

Členem KŽC je od dubna 2001 (jeho první akcí byl pochod po zrušené místní dráze Úštěk - Velké Březno). V létě roku 2004 začal aktivně spolupracovat s členy výboru, v listopadu t.r. pak s Janem Kašparem na přípravě Dráhaře. Na VČS v Litoměřicích v lednu 2005 byl jmenován do funkce šéfredaktora klubového zpravodaje Dráhař. V letech 2006, 2012 - 2014 vykonával funkci místopředsedy klubu. V současné době též organizuje seriály turistických akcí Stopou zrušených tratí a Zemí rozhleden. Zajímá se hlavně o současnou železnici, mezi jeho sbírky patří železniční razítka, jízdní řády, jízdní doklady, brožury o historii tratí a železniční tiskoviny. Mezi jeho další zájmy patří fotografování, cestování po železničních tratích v ČR, cyklistika a pěší turistika.

V současné době pracuje v železniční dopravě.

 

Mgr. Bohumil Augusta, MBA

místopředseda, tel. 776 628 728, e-mail: bohumil.augusta@kzc.cz

Jeho úkolem je vedení ekonomiky spolku a spolupráce s předsedou na vedení klubu.

Absolvent gymnázia s ekonomickým zaměřením v Praze (1986 - 1990) a Univerzity Karlovy (1990 - 1995), dále postgraduální studium managementu, ekonomie a marketingu (1995 - 1997). Roční stáž na Ekonomické univerzitě v Brémách (SRN). V letech 1995 - 2004 působil v různých obchodně-přepravních funkcích na generálním ředitelství ČD (odbor osobní přepravy a odbor mezinárodní), a v dalších výkonných a manažerských funkcích organizačních jednotek ČD. Poté založil společnosti KŽC, s.r.o. a KŽC Doprava, s.r.o.  Zájmově jezdí jako vlakvedoucí osobních i nákladních vlaků (ČD), KŽC, má maximální možné zkoušky (velká dopravní a velká komerční zkouška).

O činnost Klubu železničních cestovatelů se zajímá od roku 1990 (první akce "Jízda po pražských spojkách"), následně na jaře 1991 vstoupil do klubu na setkání v Boskovicích. Od počátku 90. let se aktivně věnuje české železnici, např. spoluautor knihy Osudový vlak, vedoucí, resp. oponent dvou diplomových prací z oblasti železniční dopravy. V roce 2005 byl zveřejněn jeho profesní medailonek v knize Almanach významných českých osobností. Nejvýraznější osobnost posledních let, od r. 1993 místopředseda klubu a od roku 1995 do roku 2006 předseda klubu. Byl statutárním zástupcem klubu a jako předseda současně zastával pozici jednatele. Dlouhá léta řídil činnost klubu a výrazně změnil jeho tvář. Sestavil a sladil funkční tým – výbor, jehož následovníci úspěšně pokračují v řízení klubu od roku 2006.

Poté, co si spolek pořídil dceřinné společnosti KŽC, s.r.o. a KŽC Doprava, s.r.o. se zejména věnuje řízení těchto společností a zajišťuje jejich provoz a činnosti.

 

Jiří Kratochvíl

pokladník, tel. 728 835 769, e-mail: jiri.kratochvil@kzc.cz

Jeho úkolem je vedení účetnictví a pokladny spolku, dále správa bankovního účtu a hotovosti spolku.

Absolvent Střední ekonomické školy v Hradci Králové. Dříve chtěl pracovat na železnici, ale ze zdravotních důvodů to u něj nebylo možné.

Členem Klubu železničních cestovatelů se stal v červnu 2009 na 100. jubilejním setkání KŽC v Kamenickém Šenově. Jeho prvotní motivací pro vstup do KŽC bylo projíždění železničních tratí. Zajímá se hlavně o současnou železnici. K jeho dalším zájmům patří fotografování a turistika.

Pracuje jako účetní (podvojné účetnictví).

 

Ing. Martin Zahrádka

tajemník, tel. 732 974 580, e-mail: martin.zahradka@kzc.cz

Jeho úkolem je vedení členské základny, tj. přijímání nových členů, komunikace se stávajícími členy a distribuce klubového zpravodaje Dráhař.

Absolvent Univerzity Pardubice, Dopravní fakulty Jana Pernera, obor Technologie a řízení dopravy se zaměřením na dopravní systémy.

Do KŽC vstoupil v roce 2015 na 124. setkání KŽC v Bratislavě. O KŽC se však již zajímá od roku 2004, během tohoto období se zúčastnil již několika akcí. Zajímá se o městskou a železniční dopravu, cestování a turistiku.

Pracuje jako projektant železničních linek. 

 

Ing. Vojtěch Dabrowski

člen výboru, tel. 777 218 106, e-mail: vojtech.dabrowski@kzc.cz

Jeho úkolem je organizace akcí - zahraniční setkání KŽC, Dovolené s motoráčkem.

Absolvent fakulty dopravní ČVUT - ukončení studia v roce 2001. 

Do KŽC vstoupil v roce 1997 na zvláštní jízdě po trati Nemotice - Koryčany. Ve výboru pracoval nejprve ve funkci tajemníka, v posledním období v pozici místopředsedy. V rámci KŽC se věnuje zejména přípravě a realizaci rozsáhlejších akci, jako jsou Dovolená s motoráčkem. Současně každoročně pořádá setkání KŽC v zahraničí (z uskutečněných lze jmenovat Aigen Schlägl, Zywiec, Mariazell, Postojnou, Glazier Express, Žabljak, St. Raphael, Finse, Santiagu de Compostela).

 

Roman Hrůza, DiS.

člen výboru, tel. 777 657 511, e-mail: roman.hruza@kzc.cz

Jeho úkolem je propagace spolku. 

Absolvent Vyšší odborné školy zahradnické v Mělníce. 

V KŽC se stal známým především svoji mediální podporou železniční nostalgie a stal se etablovaným organizátorem zvláštních jízd v oblasti projednávání vleček, samotné realizace akcí, včetně doprovodného programu. V letech 2006 - 2012 vykonával funci předsedy klubu.

Je vlastníkem PR agentury.

 

Mgr. Pavel Knížák

člen výboru, tel. 774 592 016, e-mail: pavel.knizak@kzc.cz

Jeho úkolem je gesce v oblasti Průvodců po železničních tratích a administrace webu.

Absolvent všeobecného osmiletého gymnázia v Mariánských Lázních a Pedagogické fakulty ZČU v Plzni.

Do KŽC vstoupil na akci "Okolín Křince za zbytky cukrovarských drážek" (1999), členem výboru je od voleb v Břeclavi 2018. Zajímá se o projíždění tratí a vleček v ČR i v Evropě, dále o železniční i městskou dopravu a turistiku.

Pracuje jako učitel na ZŠ v Mariánských Lázních.

 

Aktuality

Nejmodernější motoráky v ČR brázdí Prahu přesně 1 rok

Rádia GSM-R do vozidel KŽC

Šenovka: obnova dráhy pokračuje

Vozidla KŽC na Bechyňce

Praha hl. n. jako za stara

Kamenický motoráček 2019

810 KŽC na „žatecké“

Pražák rozvážel betlémské světlo

PF 2020

Čertovské nádraží Kamenický Šenov

Archiv aktualit:
2020     2016     2012
2019     2015     2011
2018     2014     2010
2017     2013     2009