Stopou zrušené tratě Krnov – Pietrowice Głubczyckie, Opava západ – Pilszcz, Chuchelná – Krzanowice, Hlučín – Petřkovice

Sraz: ve čtvrtek 14. 04. 2022 v 12:22 v žst. Opava východ po příjezdu R 846 z Ostravy-Svinova (z Prahy hl.n. Ex 141 v 8:02 nebo RJ 1003 v 8:18)

Program: Čtvrtek 14. 04.:
Po srazu přesun na ubytování a společný oběd. Po 14 hod. přesun MHD do zast. Opava, Jaktař. Odtud pěší projití zrušené trati Opava západ – Pilszcz. Z polského Pilszczu pěšky po neznačených cestách do ČR do obce Oldřišov. Večer odjezd autobusem ze zastávky Oldřišov, lihovar zpět do Opavy. Ubytování v Opavě.
Pátek 15. 04.:
Ráno odjezd vlakem z Opavy východ do Chuchelné. Prohlídka obce Chuchelná a následně pěší projití zrušené trati Chuchelná – Krzanowice. Z polských Krzanowic pěšky po neznačených cestách do ČR do obce Rohov. Zde návštěva Hospody U Komárků, kde se nachází minipivovar Rohan. Večer odjezd autobusem ze zastávky Rohov, křiž. do Bolatic Zde přestup na vlak a přesun do Opavy východ. Ubytování v Opavě.
Sobota 16. 04.:
Ráno odjezd vlakem z Opavy východ do Hlučína. Následně pěší projití zrušené trati Hlučín – Petřkovice. Zde návštěva Hostince Staré nádraží. Odtud pokračování ve stopě nedokončené tratě do polských Chałupek. Dále pěší přesun do Starého Bohumína. Odtud v podvečer autobusem do Ostravy, ÚAN a dále vlakem z Ostravy střed do Opavy východ. Ubytování v Opavě.
Neděle 17. 04.:
Ráno odjezd vlakem z Opavy východ do Krnova. Prohlídka města Krnova a následně pěší projití zrušené trati Krnov – Pietrowice Głubczyckie. Z polských Pietrowic pěšky po neznačených cestách do ČR do obce Linhartovy. Zde prohlídka zámku. V podvečer odjezd vlakem z Lihnartov do Opavy. Ubytování v Opavě.
Pondělí 18. 04.:
Dopoledne prohlídka města Opavy – výstup na radniční věž, prohlídka Památníku Petra Bezruče a Minoritského kláštera.

Ukončení akce: v pondělí 18. 04. 2022 v 13:42 v žst. Opava východ u odjezdu Os 3419 směr Ostrava-Svinov

Kilometráž: čtvrtek 14. 04. – trasa po tělese zrušené tratě 9 km a místních komunikacích 4 km
pátek 15. 04. – trasa po tělese zrušené tratě 5 km a místních komunikacích 7 km
sobota 16. 04. – trasa po tělese zrušené tratě 7 km a místních komunikacích 9 km
neděle 17. 04. – trasa po tělese zrušené tratě 4 km a místních komunikacích 9 km

Ubytování: bude zajištěno pro přihlášené účastníky v penzionu v Opavě v ceně do 500 Kč / noc

Stravování: z vlastních zdrojů, předpokládá se každý den společný oběd nebo večeře

Účastnické poplatky: člen 50 Kč, ostatní 70 Kč (obsahuje výrobu a tisk průvodce, zajištění programu a ubytování)

Další náklady: ubytování si hradí každý účastník sám

Přihlášky: kontaktujte organizátora do stanoveného termínu

Uzávěrka přihlášek: v pátek 01. 04. 2022

Poznámky: na akci bude k dispozici razítko seriálu Stopou zrušené tratě

Organizátor: Ing. Lukáš Verner, tel. 606 366 199, e-mail: lukas.verner@kzc.cz

Zápis z akce

O letošních velikonočních prázdninách nás čekal doslova čtyřdenní „zrušenkový“ maraton, tentokráte na Opavsku. Po dva roky odkládaná akce, se konečně podařila uskutečnit. Sešlo se nás celkem 6. Počasí nám po celou dobu přálo, a tak jsme mohli strávit společný čas v Opavě, hlavním městě Slezska a jeho okolí.

Čtvrtek 14. 04.:

Po příjezdu účastníků do Opavy východ následoval přesun na ubytování do penzionu Raketa v místní části Jaktař. Bylo to sice trochu dále od centra, ale nevadilo nám to. A tak jsme se mohli společně po 14 hod. vydat rovnou na první „zrušenku,“ bývalou trať Opava západ – Pilszcz. Ta odbočovala z trati Opava východ – Krnov na Odbočce Palhanec. Odtud se zachovalo těleso, v podobě náspu, vedoucí podél ulice Palhanecká. V místní části Kateřinky se dokonce dochovala původní staniční budova zastávky. Dále jsme pokračovali po silnici, těleso je bohužel dále rozoráno. Po příchodu na státní hranici jsme se přesunuli opět k tělese trati, které na polské straně je poměrně slušně zachováno. Dokonce jsme narazili i na zarostlé kolejiště stanice Pilszcz. Staniční budova je opuštěná a chátrá. Měli jsme možnost si ji důkladně prozkoumat.

Z polského Pilszcze jsme dále pokračovali pěšky po neznačených cestách do ČR do obce Oldřišov. Zde jsme vyčkali na autobus a vrátili se zpět do Opavy.

Pátek 15. 04.:

Na Velký pátek ráno nás čekal přesun vlakem z Opavy východ přes Kravaře ve Slezsku do Chuchelné. Obec Chuchelnou jsme si důkladně prohlédli v podobě zámku, kostela Povýšení sv. Kříže a Kaple sv. Kříže, kde se nachází hrobka Lichnovských. Pak již následovalo pěší projití zrušené trati Chuchelná – Krzanowice. Hned za stanicí Chuchelná je těleso v zářezu zasypáno místními komunikacemi, dále pak je celkem zachované. Na polské straně těsně před zastávkou Krzanowice Południowe se opět nacházejí koleje. Budova zastávky je velmi pěkně opravena. Dále jsme tedy pokračovali po kolejích až do stanice Krzanowice. Budova nádraží taktéž stojí a je v soukromém vlastnictví, což nám též bylo náležitě polsky sděleno . Z polských Krzanowic jsme se poté pěšky po neznačených cestách vrátili zpět do Česka do obce Rohov. Zde proběhla návštěva Hospody U Komárků, kde se nachází minipivovar Rohan. Večer jsme odjeli autobusem opět do Opavy.

Sobota 16. 04.:

Na Bílou sobotu ráno jsme vyrazili vlakem z Opavy východ do Hlučína. Následně jsme si prošli úsek zrušené trati Hlučín – Petřkovice. V tělese trati v délce 2 km se dnes nachází hlavní silnice I/56. Po zrušení železničního provozu zde nějaký čas jezdily tramvaje. V obci Ludgeřovice jsme si prohlédli nádherný kostel sv. Mikuláše a v něm boží hrob s tělem Krista. Ten bývá k vidění jen o Velikonocích. Největší památkou po trati jsou pilíře bývalého mostu přes údolí Petřkovic, ulici Hlučínská. Z jednoho krajního pilíře je dokonce i vyhlídková plošina. Též stále stojí staniční budova v Petřkovicích, kde se dnes nachází Restaurace Staré nádraží. Odtud jsme pokračovali ve stopě nedokončené tratě do polských Chałupek. Těleso trati je z 60 % dokončené. Část vede po vysokém náspu, kde u osady Amerika se nachází tunel cesty pod tělesem trati. U čerpací stanice na dálnici D1 těleso končí rozorané v poli. Objevuje se až na státní hranici, kde se nachází „šturc“ výtažné koleje z polských Chałupek v délce cca 300 m.

Dále jsme absolvovali pěší přesun přes hraniční most a řeku Odru do Starého Bohumína, odkud jsme odjeli autobusem do Bohumína a dále vlakem přes Ostravu-Svinov do Opavy východ.

Neděle 17. 04.:

Na Velikonoční neděli ráno jsme odjeli vlakem z Opavy východ do Krnova-Cvilína. Nejprve jsme vystoupali na vrchol Cvilín, kde jsme navštívili rozhlednu a Poutní kostel Panny Marie Sedmibolestné. Poté jsme sestoupili a prohlédli si centrum města Krnova. Po obědě jsme se vydali k nádraží Krnov, jehož okolí jsme si prohlídli a následovalo projití zrušené trati Krnov – Pietrowice Głubczyckie. Trať vycházela přímo rovně mezi odbočením tratí do Opavy a Jindřichova ve Slezsku. Po pár desítkách metrů jsme museli překonat silniční obchvat Krnova a hned poté obejít chybějící most přes řeku Opavici. Až do bývalé nákladiště Mlýnický dvůr je těleso celkem slušně průchozí, dále je zčásti zarostlé. Velkým překvapením pro nás bylo objevení hraničního propustku, jehož středem vede státní hranice. Tento je i řádně označen červeno-bílým hraničním označením. Dále jsme pokračovali poslední 2 km po tělese trati do bývalé zastávky Pietrowice Głubczyckie. Věřte, že po 4 dnech to byly náročně poslední 2 km po zrušené trati. Ze zastávky se dochovala pouze hrana nástupiště.

Z polských Pietrowic jsme poté pokračovali pěšky po silnici zpět do ČR a došli opět na nádraží Krnov-Cvilín, odkud jsme se vrátili do Opavy.

Pondělí 18. 04.:

Sváteční pondělní velikonoční dopoledne patřilo již odpočinku a prohlídce centra města Opavy – Konkatedrály Nanebevzetí Panny Marie, radnice, Slezského zemského muzea, Památníku Petra Bezruče a Minoritského kláštera. Akce byla ukončena v 13:37 odjezdem rychlíku Praděd do Ostravy-Svinova.

Byl to náročný prodloužený velikonoční víkend, hlavně co se týče našlapaných kilometrů, nejen po zrušených přeshraničních tratích do Polska. Ale byl to intenzivní čas, z něhož jsme si odnesli spousty zážitků.

Zapsal: Ing. Lukáš Verner