Opravy na Šenovce v roce 2023

29.1.2024 Česká Kamenice

I v roce 2023 pokračovaly na regionální dráze Česká Kamenice – Kamenický Šenov opravné práce. Byla dokončena oprava přejezdu v drážním km 0,335 (přejezd v České Kamenici v ulici Lipová), kde byla vyměněna přejezdová konstrukce a kolejové pole pod ní.

V úsecích km dráhy 0,650 – 0,800 a dále v km 1,700 – 1,900 došlo k výměně starých a vyhnilých dřevěných pražců za betonové.

Těmito opravnými pracemi přispíváme k udržení regionální trati č. 082 v dobrém technickém stavu a i nadále pokračují práce na průběžné obnově dráhy tak, aby na ní mohl být provozován Kamenický motoráček, linka T1 Ústeckého kraje.

Oprava trati je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury.

Foto: Ing. Aleš Svoboda