Podbrdský motoráček před 10 lety

8.8.2023 Hostomice pod Brdy

Populární Podbrdský motoráček, provozovaný KŽC v letech 2008-2014, přispěl k udržení provozu na liteňské lokálce. Produkt cestovního ruchu „Podbrďák“ byl provozován v různých relacích a směrech mezi Karlštejnem a Lochovicemi; dočasnými konečnými byl jeden grafikon i Písek, resp. Zdice. Motorák zůstával přes týden odstavený v žst. Karlštejn. Okružní vlak Brdskou pahorkatinou potěšil nejednoho návštěvníka na západ od Prahy.

Malou letní fotoreportáží díky průřezovým snímkům Martina Žabky si připomeňme krásu lokálky i vozidel, která se před 10 lety na trati vyskytovala.

Foto: Martin Žabka