KŽC na staré trati Sázava-Přibyslav

26.5.2023 Sázava

Podzimní víkend s motoráčkem v roce 2005 patřil projetí trati z Přibyslavi přes Nížkové-Nové Dvory do Sázavy u Žďáru. Tenkrát to ještě šlo a v roce 2005 KŽC formoval svoji budoucí vozidlovou flotilu, avšak počátky systematického projíždění tratí jsou spojeny s najímanými vozidly od ČD (dnes DHV), od Klubu přátel kolejových vozidel Brno, Společnosti železniční z Jaroměře či od Posázavského pacifiku. Od roku 2006 ale KŽC své know-how zúročil založením vlastní dceřiné společnosti, do níž se postupně započala soustředit zachráněná kolejová vozidla, ale to je již jiný příběh než ten, o němž je dnešní reminiscence v aktualitě.

Na konci listopadu 2005 napadlo nečekaně hodně sněhu a trať, kterou tenkrát provozoval SaZ Hodonín, pochopitelně zapadala a nikdo se o její pročištění nestaral. Tyto překážky nezabránily ani KŽC, ani KPKV, aby motorák M 240.0113 vyrazil na projetí původní trati ve zbytku, který ještě existoval, tj. Přibyslav – Sázava u Žďáru. Naštěstí v motoráku byly krumpáče, lopaty a pily. Jinak bychom nebyli dojeli daleko, a tak se zamrzlé přejezdové žlábky a popadané stromy musely řešit. Projetí trati se značně protáhlo a to až do pozdních večerních hodin, ale to nikomu nevadilo. A tak mohly vzniknout dnes už dokumentární snímky z trati, na níž je dnes již jen cyklostezka.

Vzpomínkou na zaniklou trať, kterou někteří ještě stihli projet, si připomínáme i romantiku, která na železnici před 20 lety tak nějak končila.

Foto: Niels Kunick