Opěrná zeď na Šenovce opravena!

19.12.2022 Česká Kamenice

Na podzim roku 2022 provedl KŽC na Šenovce další významnější počin vedoucí k uchování dráhy; na trati vedoucí z České Kamenice do Kamenického Šenova byla dokončena oprava zárubní zdi v km 0,600 – 0,700 trati.

Oprava zdi byla započata již v roce 2021 a v letošním roce byla dokončena. Zeď byla kompletně očištěna a přespárována, okolí zdi bylo očištěno od náletové vegetace a bylo pročištěno odvodňovací koryto, takže spodní úsek dráhy má stabilní zídku zadržující svah a je tzv. „v cajku“.