Šenovka: poohlédnutí za 2022

8.12.2022 Kamenický Šenov

Provoz linky T1 před měsícem utichl, nikoli však práce na údržbě a opravě dráhy, stejně tak na zvelebování okolí dráhy a nádraží. Aktivitám kolem kulturně společenského rozvoje se budeme věnovat v jiné aktualitě. Nyní se podívejme na pár faktů a novinek provozního roku 2022 na Šenovce.

Šenovka získala svoji „kmenovou, vlastní 810“, konkrétně 810-060, kterou ČD vyřadily pro celkovou zchátralost. KŽC vozidlo odkoupilo a provedlo jeho celkovou renovaci, a to jak technologických a funkčních celků, tak interiéru a exteriéru. Motorák byl ve velmi špatném stavu a nákup to nebyl dobrý, nicméně KŽC nenechalo nikdy žádné vozidlo zajít na úbytě a toto rozhodnutí padlo i na záchranu a renovaci M 152.0060.

V roce 2022 zasáhla nově do provozu zajímavá souprava T 211.0533 s vozem Bix. Toto provozní „prasátko“ nejnižšího inventárního čísla prošlo hlavní opravou v Nymburku v roce 2021, kdy došlo k GO spalovacího motoru, souvisejících technologických celků vč. opravy interiéru a dosazení nezávislého naftového topení do kabiny strojvedoucího. Při této příležitosti lokomotiva dostala nový atraktivní lak vycházející z původního barevného schématu.

Na nádraží se podařilo obnovit/zřídit železniční muzeum, vzniklo výdejní okénko pokladny, došlo k úpravě širšího okolí nádraží v Kamenickém Šenově, dokázali jsme zvelebit přístřešek a jeho plochu, dosadit nové informační panely o historii dráhy, vznikly nové cyklostojany, byla instalována nová velká turistická mapa KČT, na nádraží byla dovedena Palmeho stezka (významný sklář zaslouživší se o rozvoj sklářství v Kamenickém Šenově) a vznikl nový velký informační panel místní naučné stezky pod Šenovským vrchem. Současně jsme se začali řešit odvodnění lokality a řešení každoročních jarních záplav.

Jak vidno, činností v Kamenickém Šenově, kterým se systematicky věnuje nejen klub přátel Šenovky, který dělá pravidelné brigády v regionu, ale i management KŽC, který rozhoduje o přisouvání finančních prostředků na sklářskou lokálku, to jsou všechno průkazné aktivity celé skupiny KŽC, kterými demonstrujeme zájem o rozvoj cestovního ruchu v Kamenickém Šenově a v České Kamenici a dáváme jasně najevo, že osud Šenovky je nám drahý a máme na něm zájem. Za léta jsme se stali přirozenou součástí turistického průmyslu v regionu a jsme tomu rádi.

Závěrem možno říci, že i v roce 2022 jsme došli k číslu 20.000 návštěvníků/cestujících, kteří zavítali Kamenickým motoráčkem regionu a využili turistickou linku T1. Toto číslo se v posledních letech drží už několik let, a to není náhoda.

Foto: Niels Kunick