Šenovka na konferenci v Bratislavě

10.11.2022 Bratislava

Jako příkladný projekt smysluplného zapojení regionální železnice do zvládání přepravních potřeb plynoucích ze sílícího víkendového domácího cestovního ruchu, tak by šla nazvat přednáška provozního náměstka KŽC Ing. Maléře, který vystoupil na pozvání organizátorů na odborné konferenci v Bratislavě a prezentoval práci a aktivity kolem Šenovky na konferenci Verejná osobná doprava konané minulý měsíc v Bratislavě.

Projekt měl úspěch, a tak cesta, kudy vykročil před 20 lety KŽC a vhodná spolupráce a symbióza železničního dopravce s odpovědnými objednateli veřejné dopravy, je nadějí pro rozvoj cestovního ruchu třeba i na Slovensku.