M 152.0060 znovu oživl. U KŽC.

19.8.2022 Praha

Motorový vůz 810-060 to už měl málem za sebou, kdyby…..! Kdyby si ho nebyl všiml KŽC, který jím doplnil svoji flotilu řady 810, která t.č. čítá 5 provozních kusů řady 810 (060, 381, 517, 535, 656).

Motorák byl dodán koncem 70.let 20.století z výroby do strojní stanice Polička. V Poličce sloužily po celý svůj provozní život bez větší redislokací trvale od 70.-tých let 20.- století stroje inventárních čísel 810.056-810.062. I naše 060-tka strávila v Poličce více jak 30 let. Po příchodu řady 814 do Poličky se tamní stroje uvolnily a byl jimi doplněn provozní stav na jiných provozních pracovištích ČD. Náš stroj 060 se dostal do PP Děčín, kde na Českolipsku a Rumbursku dojezdil v roce 2021 a byl pro celkovou zchátralost a shnilost navržen na zrušení a likvidaci.

KŽC tento motorový vůz v roce 2021 odkoupil a provedl jeho celkovou rekonstrukci a renovaci vozidla, která byla ukončena až v létě 2022. Vozidlo bylo opatřeno retro nátěrem a jménem ŠENOVKA, neboť s tímto motorákem se počítá jako kmenovým strojem pro šenovskou lokálku.