T 211.0533 po opravě

6.4.2022 Česká Kamenice

V listopadu roku 2021 KŽC převzal z dílen nejstarší české mechanické prasátko – svoji lokomotivu T 211.0533, čímž se zapsal do dějin této řady skutečností, že navrátil život stroji, který je tím nejstarším provozním, již živoucím exponátem.

Lokomotiva chátrala v České Kamenici. V letech 2010-2016 KŽC mašinu používal na pracovní vlaky na šenovské lokálce. Její stav se v posledních letech opovážlivě zhoršil a tak bylo v roce 2020 rozhodnuto o její celkové opravě. Opravu provedly nymburské dílny v roce 2021. Lokomotivu KŽC odkoupil v roce 2009 z dřevařské vlečky v Protivíně.

KŽC navrací historickým strojům jejich původní podobu a vrací je jako aktivní svědky technické minulosti zpět do provozu. Šenovské prasátko zasáhne nově do provozní sezony Kamenického motoráčku, kde bude jezdit s vozem Bix.

Opravy historicky cenných vozidel podporuje dlouhodobě ministerstvo dopravy. Generální oprava lokomotivy T211.0533 byla spolufinancována z programu „Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel v období 2021 – 2023“, podíl spolufinancování opravy lokomotivy z tohoto programu je ve výši 50%.