Zásmukanda i Bošice prokoukly

17.12.2021 Bošice

Trať 013 prošla omlazovací kůrou údržby. Plnění povinností provozovatele dráhy bylo na trati mezi Bošicemi, Zásmukami a Bečváry důkladně provedeno na podzim letošního roku, kdy trať po letech byla pořádně prořezána, všechny přejezdy vyčištěny a obnoveny rozhledové poměry.

Došlo k vykácení náletových dřevin a k úpravě svahů. V Bošicích se opravila nádražní budova, která se nově skví ve svém kabátě v místě, odkud se dráha rozbíhá na tři směry a kde odbíhá jedna vlečka.

T.č. se v Zásmukách deponují správkové vozy ČDC. KŽC v roce 2022 na přání Středočeského kraje nebude provozovat Podlipanský motoráček, avšak v případě vzniku poptávky po dopravě vzešlé z regionu je dopravce připraven zavést vlaky na trati 013 v ad hocu obratem.

Foto: Miroslav Ofukaný