Pomozte nám vybrat optimální označení vozu

25.6.2010 Praha

K nově zachráněnému motorovému vozu řadového označení 831.117-7 se váže jedno neobvyklé specifikum, které vzniklo už před více jak 22 lety a nyní, kdy se toto vozidlo stává historickým exponátem, nás nutí k zamyšlení.

Psal se leden roku 1988 a Československé státní dráhy přistoupily ke změně označování svých hnacích vozidel z bývalého tzv. Kryšpínova značení na značení ryze numerické. Nemá smysl zde nyní podrobněji spekulovat nad příčinami a rozebírat následky tohoto kroku. Všichni zasvěcení vědí, o co jde.

Nicméně v té samé době stále ještě probíhal jiný proces, a tím byla remotorizace vozů řady M 262.0 a následný vznik nové řady M 262.1. A tak se pomalu, ale jistě schylovalo k situaci, která je dodnes nejednoznačná a může vyvolávat různé protichůdné názory. Reálně se to dnes týká jen existujícího vozu 831.117-7, ostatní případy jsou jednoznačnější.

Bývalá řada M 262.0 byla podle nového značení změněna na řadu 830 a pro remotorizované vozy M 262.1 byl vyhrazen kód 831. To je logické. V novém numerickém systému byla převzata vzestupná řada inventárních čísel 001-238 z původního značení pro všechny vozy bez ohledu na to, jestli je to 830 nebo 831 a dodnes zde není problém.

Remotorizace však probíhaly již od začátku osmdesátých let a v té době bylo závazné ještě Kryšpínovo značení. Tehdy bylo rozhodnuto, že původní inventární čísla rekonstruovaných vozů (za tečkou) budou nahrazena novými, podle pořadí, v němž vozy procházely remotorizací. Takže například první rekonstruovaný vůz M 262.1001 byl vlastně původní M 262.0199, druhý M 262.1002 byl dříve veden jako M 262.0113 atd. Pořadí, jak se vozy dostávaly k výměně motoru, zřejmě ovlivňoval především stav původní pohonné jednotky. Ani na tom všem by nebylo nic divného, kdyby do toho právě v lednu 1988 nezasáhla změna značení hnacích vozidel ČSD na nový numerický systém.

A tady je kámen úrazu: V lednu 1988 sice už platila povinnost značit vozy podle nového značení, ale původní vůz M 262.0117 byl už s novým motorem ještě „ze setrvačnosti“ postaru označen jako M 262.1022 a po něm to samé dokonce ještě v květnu „postihlo“ i M 262.0162, který obdržel na krátkou dobu staré označení jako M 262.1023. To vše navzdory tomu, že takto už oba přeznačeny být teoreticky neměly. S těmito litými tabulkami oba vozy dokonce následně i krátce jezdily, než se dočkaly nových, numerických.

Zatímco vůz 831.162-3 byl v roce 2007 sešrotován v Tlumačově, 831.117-7 se naopak vrací na scénu jako z tohoto hlediska dnes unikátní a jediné vozidlo. Správnost a vhodnost jeho současného označení jako muzejního exempláře je oříšek se kterým si lámeme hlavu, a rádi bychom Vás, vážení čtenáři našeho webu, požádali o vyjádření názoru na danou věc. Pomozte nám se rozhodnout, které označení je pro toto historické vozidlo z hlediska jeho nového účelu optimální. Sami víme, že žádné řešení není ideální, ale nějaké rozhodnutí učinit prostě musíme a proto nás zajímá i Váš názor, názor odborné veřejnosti.

Stručně řečeno se nabízejí tyto 4 možnosti jak dnes označit předmětné vozidlo litými tabulkami:

A) M 262.0117

B) M 262.1117

C) M 262.1022

D) 831.117-7

K těmto 4 možnostem je jako alternativa možné na bok pod tabulku informativně umístit i psané označení podle jiného z bodů A) až D), toho jsme si vědomi a uvažujeme o tom.

Budeme rádi, když nám pošlete Vaše názory a stanoviska na naší e-mailovou adresu vlaky@kzc.cz. Budou vyhodnocena a pomohou ovlivnit naše definitivní rozhodnutí. O výsledku této (skoro) ankety Vás budeme na našich webových stránkách informovat. Čas kvapí, a tak jen prosíme o včasné zaslání, pokud možno nejpozději do 11. 7.

Za KŽC všem děkujeme za spolupráci.

Foto: 85