Opravy na Šenovce v roce 2020

7.12.2020 Česká Kamenice

I v roce 2020 pokračovaly rozsáhlé práce na opravě sklářské lokálky mezi Českou Kamenicí a Kamenickým Šenovem.

Došlo ke kompletní opravě železničního přejezdu v km 1,421 včetně výměny kolejového roštu pod přejezdem. Největší práce spočívaly v souvislé výměně pražců v následujícím skoro 300 m dlouhém úseku mezi km 1,430 – 1,725 tratě. Stávající vyhnilé dřevěné pražce byly vyměněny částečně za betonové a částečně za nové dřevěné pražce s novým upevněním. Bylo zřízeno nové štěrkové lože a celý úsek včetně navazujících úseků dráhy před a za tímto opravovaným úsekem byl strojně podbit.

Provádění prací bylo spolufinancováno z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury.