Podzimní nálada na Mochovandě

16.11.2020 Mochov

Motorové vozy M 152 KŽC procházejí letos po osmi letech provozu vyvařením skříně a opravou zkorodovaných částí a v rámci dílenské přístavby získávají i nový lak, který připomene barevná schémata ex ŽSR 1990 a ex ČD 1990. Vozidla jsou turnusována na trati 233, 096 a 082.

Prvním opraveným vozidlem byl motorák 381, který obdržel ex slovenské barevné schéma a následoval vůz 656, jež obdržel ex české barevné schéma.

Náladovkou z podzimního Mochova vám přinášíme snímky prvních opravených 810 turnusovaných na vlacích 18320-18331.

Foto: Pavel Hořínek a Jan Sekanina