Poslední „Podtrosečák“ vyjel přesně před rokem

28.10.2020 Jičín

Do Jičína již rychlík KŽC v roce 2020 nejezdí! Projekt přímého rychlíkového spojení Prahy s centrální částí Českého ráje a víkendová obsluha Kněžmostu již nepokračovala v důsledku nejasného přístupu k podpoře turistického ruchu Jičínštími, kteří se pocitově před rokem rozhodli, že rekreační dopravu nepotřebují a že Podtrosecký rychlík je zbytečný. Zadarmo dopravce závazkovou dopravu na území od Sobotky do Jičína provozovat nemohl, takže došlo po dvouleté epizodě ke zrušení oblíbeného rychlíku v centrální části Českého ráje.

Krátká, leč bohatá kapitola existence rychlíku, který navazoval na dřívější Kokořínský motoráček (2012-2017) tedy v důsledku nepochopení smyslu projektu radními v Jičíně, skončila. Souprava vlaku od „Podtrosečáku“ však nezůstala ležet lady. Nově byla tato v roce 2020 využita na obsluhu Bezdězska (bohužel ne Dokesska, kde tamní radnice nepovažovala rychlík pro podporu rekreačního potenciálu Máchova jezera také za žádný přínos). Frekvence cestujících i přes covidové období rychle rostla a tak z „provizorního“ Bezdězského rychlíku stává se pro léta 2021-2027 rychlík Lužickohorský, který propojí Prahu s krajem Máchova jezdera, Českolipskem, Lužickými horami a NP České Švýcarsko.

Zajímavý vývoj od „Podtrosečáku“ přes „Bezdězák“ k „Lužickohoráku“. Tak by se dala stručně popsat krátká historie vývoje tras rychlíku, který si tzv. „sedá“. Předpokládáme vysokou frekvenci cestujících vycházeje ze zkušeností počtu cestujících, kteří využívali letošní rok Bezdězský rychlík. Však přímé spojení Prahy s Doksy, Českou Lípou, Jedlovou, Chřibskou, Krásnou Lípou, Brtníky či Mikulášovicemi nikdy neexistovalo. A tak započne nová kapitola rychlíku, jehož budoucnost je nadějná, protože tento rychlík velmi prosazují a chtějí města a obce od České Lípy na sever vč. NP České Švýcarsko a CHKO Lužické hory, které vidí v rychlíku 1275/1274 velký potenciál podporující masový rozvoj vnitrostátní turistiky na území Lužických hor a Českého Švýcarska.

Poslední den provozu, 28.října 2019, byla na Podtrosecký rychlík nasazena lokomotiva T 478.2065 se soupravou vozů B 272, BDs 334. Snímkem, který je 1 rok na den přesně starý, se Jičín rozloučil i s klasickou rychlíkovou soupravou.

Foto: Petr Gutkais