Preventivní vlak pro děti v režii KŽC

31.5.2010 Stochov

Interaktivní výstava pro děti, týkající se ožehavých témat jako je prevence drogových závislostí včetně alkoholu a cigaret, kriminality a upozornění na nebezpečí, které se skrývá v silniční a železniční dopravě, proběhla v minulých dnech prostřednictvím zvláštního vlaku Revolution Train, který děti vozil mezi vybranými městy středních Čech.

Preventivní akce vyvíjené ve spolupráci s předními odborníky v ČR se zúčastňovaly celé školy, dokonce i školky a ukázala se jako výborný nápad. Smyslem bylo, aby si děti uvědomily, jaké jsou důsledky jejich případného neuváženého a lehkomyslného chování. Například v oblasti dopravní problematiky bylo promítáno video se simulací a následky dopravních nehod. Odstrašující efekt měla například havarovaná auta a v nich věrné figuríny, kdy účelem bylo, aby si děti uvědomily jak je tragédie hrůzná, jak málo k ní stačí, že je to něco, co se může opravdu stát a že na začátku může být jen obyčejná lehkovážnost. Rovněž u drogové a kriminální problematiky bylo cílem koncentrovaně přiblížit důsledky užívání drog a emotivně je zasadit do reality nemocnic, věznic a psychiatrických oddělení pro drogově závislé.

Akce byla úmyslně zasazena do prostor železničních vagónů, protože jednak právě železnice představuje pro děti jedno z významných rizik z hlediska podcenění nebezpečí a jednak proto, že je tradičně pro děti atraktivní a lákavá.

Vlakovou soupravu tvořily dva speciálně scénograficky upravené vozy řad Post-w a Ds, hnacím vozidlem byl osobní motorový vůz 851.008 sloužící současně jako zázemí pro hosty k besedám a k posezení. Vozy jsou vybaveny moderní interaktivní technikou, která odpovídá nárokům dnešní mládeže ve věku 12-16 let a na kterou se projekt prioritně zaměřuje. Existuje už celkem 6 podobných vagónů, z nichž tyto dva jsou jako první v provozu. Vlak se tentokrát zaměřil na severní část středních Čech a několikrát po sobě se pohyboval mezi městy Stochov, Kladno, Kralupy nad Vltavou, Mladá Boleslav a Kolín.

Dopravcem zvláštních vlaků byl KŽC Doprava s. r. o., který má s podobnými aktivitami v železniční osobní dopravě bohaté zkušenosti a konkrétně se na ně zaměřuje. Zvládal bezproblémové zajištění logistiky v celém mnohadenním průběhu včetně realizace všech potřebných detailů. Vlaky také odjely svoje naplánované trasy vždy spolehlivě a na čas tak, jak je u KŽCD zvykem. Vše probíhalo za vynikající spolupráce útvarů ČD - RCP Praha, KCOD Praha, SŽDC a osobních i provozních přednostů stanic Kladno, Mladá Boleslav a Kolín. Všichni si vyšli vstříc, spolupráce byla nadstandardní a jako obvykle zcela profesionální.

Akce se všem líbila, nezřídka se na nádražích stály i fronty natěšených dětí na zhlédnutí netradičních expozic. Ve Stochově se do vlaku přišel podívat také středočeský hejtman, MUDr. David Rath. Celý multimediální projekt zastřešuje nadační fond Český vlak, který tím chce podpořit zdravý životní styl a vytvořit účinnou prevenci proti nežádoucím jevům u dětí a mládeže. Splnění účelu, který si nadace vytýčila, ve spolupráci s dopravcem skýtá příslib pro pokračující spolupráci do budoucna, neboť nabídka dopravních služeb KŽCD obstála na jedničku.

Foto: 78