Zátiší pod Zámeckým vrchem

15.10.2020 Česká Kamenice

Každodenním němým svědkem provozu linky T1 stává se Zámecký vrch nad Českou Kamenicí, z nějž turisté shlíží na provoz na regionální dráze 082, která připojuje Kamenický Šenov na železniční síť ČR v České Kamenici.

Jak je vidět, dráha prochází systematickou obnovou. A ani ty betonové pražce na spodní části trati nemůže z rozhledny nikdo přehlédnout. Nejedná se sice o původní lokálkovou klasiku (dřevěné pražce), zato však tato obnova dráhy, kterou KŽC systematicky provádí, přežije do daleké budoucnosti.

Poslední dny provozu Šenovky se brzy naplní. Vyrazte tedy na výlet co nejdříve. Další předpokládaný vlak na Šenovce vyskytne se zřejmě 5.prosince, kdy se uskuteční tradiční akce mikulášovsko-čertovská nádraží, která tentokrát propojí třívozová souprava (nebude-li metr sněhu na trati).

Foto: Martin Vaistauer