M 152.0381

18.9.2020 Praha

Motorák 810-381 (ex depo Leopoldov) prošel dílnami a získal nově podobu vzhledu ex 90. léta 20. století ŽSSK a to při jeho přístavbě na opravu skříně (koroze) vozu.

V novém slušivém nátěru bude i nadále brázdit naše koleje nejen na pravidelných výkonech (S24, T5, T1), ale i na zvláštních vlacích, které KŽC vypravuje.