O KŽC píší v Anglii i v Holandsku

3.9.2020 Praha

Reklama a prezentace vlaků dopravce KŽC v Anglii nebo v zemích Beneluxu ve specializovaných časopisech zabývajících se provozem na železnicí nás více než potěšila.

Články renomovaného autora o provozu zajímavých souprav ve stylu retro tak láká zahraniční šotouše i běžné cestující k návštěvě naší země.

Pozoruhodností je, že domácí scéna si vlaků KŽC téměř nevšimne, zato zahraniční ano a jak je vidět, téma je za našimi hranicemi vysoce atraktivní.