Děti v Braníku povozil i kredenc KŽC

30.5.2010 Praha

Tuto neděli se nádraží v Praze Braníku tak jako každý rok stalo jedním z míst, kam bylo v Praze možné vyrazit v rámci oslav Dětského dne se svými ratolestmi. Nabídka všestranného vyžití pro děti různých věkových kategorií byla veliká a tím bylo zajištěno, že zejména ty, které už si stačily oblíbit železnici a vše kolem ní, měly o zábavu postaráno. Včetně rodičů...

Kromě obvyklého parního vlaku vedeného řadou 434.2 s neméně atraktivní oranžovou karkulkou T 444.162 na postrku a historického malého motorového vozu hurvínek zde byly vystavené především lokomotivy a motorové vozy z běžného provozu Českých drah a. s. Pára zajížděla se svým historickým vlakem, tvořeným oblíbenými „rybáky“ podél Vltavy na lokálku, mezi Braníkem a Hlavním nádražím pendlovala Regionova a hurvínek se pravidelně vydával na vyhlídkovou jízdu na tzv. Most inteligence a zpět. Nechyběla šlapací drezína, taneční vagón i dětské soutěže. Dopravní situaci na malém nádražíčku kořenily průjezdy víkendových posílených rekreačních vlaků z Posázaví a železniční ráj dokonaly pohledy na dálkové nákladní vlaky vysoko nad nádražím, na spojce z Krče do Radotína, směřující z jednoho konce republiky na druhý.

To vše byla obvyklá a téměř neměnná nebídka, kterou tyto akce již dlouhá léta skýtají a tak nakonec velmi atraktivně a osvěžujícím způsobem zapůsobilo zavedení zvláštního, okružního motorového vlaku pro děti, vypraveného KŽC Doprava, s. r. o. Jeho trasa po pražských tratích a spojkách nebyla zas až tak obvyklá, vedla přes Krč do Radotína, pak pro osobní dopravu nepoužívanou spojkou od Zlíchova dozadu na smíchovské společné nádraží a dále po „pražském semmeringu“ na Zličín. Od tamtud zpátky na Smíchov a přes železniční most do Prahy hlavního nádraží. Závěrečný úsek vedl přes Vršovice a Krč zpátky do Braníka.

Na vlak byl nasazen starý, ale rychlý a pohodlný čtyřnápravový vůz řady M 262.0 s dieselelektrickým přenosem výkonu, vyrobený již na počátku padesátých let minulého století. Děti si během jízdy mohly užívat bohatých výhledů z oteřených oken, nechybělo občerstvení všeho druhu i dárečky v podobě balónků a nástěnných kalendářů.

Zajímavostí z dopravního hlediska bylo vedle projetí zlíchovské spojky také to, že na Smíchovském přednádraží došlo ke spojení dvou různých nostalgických vlaků soukromého dopravce KŽCD do jedné soupravy a společné jízdě do „horské stanice“ Zličín a zpátky pak nadále společně až na Hlavní nádraží. Tím druhým vlakem byl totiž Pražský motoráček, pravidelný výletní spoj, vypravovaný každou sobotu, neděli a svátek na trati mezi hlavním nádražím a Zličínem. Rovněž ten byl tvořen motorovým vozem téže řady, byť o pár let mladším. Na hlavním nádraží se na 1.A nástupišti neobvyklá motorová souprava ještě před svým rozpojením krátce pozdravila s populárním „Stříbrným větrem“ vedeným oku i uchu lahodící lokomotivou T 478.1039 v reklamním nátěru AŽD.

Celá akce byla přijata velmi pozitivně jak samotnými dětmi, tak i širokou obcí dospělých. Počasí se nakonec přes určité počáteční hrozby celkem ustálilo a vydařilo. Všude byl dostatek občerstvení i přímo na nádraží v Braníku. Tam zejména dominoval stánek s chuťově znamenitým pivem značky Rohozec a mimo jiné i výbornými bramboráčky. Toto pivo v Braníku osamoceně drželo vztyčený prapor malého českého pivovarnictví a jen škoda, že již nebylo možné zakoupit také dříve zde tolik oblíbené Postřižinské pivo z nymburského pivovaru.

Foto: 77