Satalická křižování

16.5.2020 Praha

Motoráky linky S 34 v době koronavirové byly vedeny řadou 810 namísto řady 813.

Obě provozovaná pořadí křižují pravidelně v žst. Satalice. V případě nutnosti vykřižovat, resp. míjet více vlaků, dochází někdy i k situaci, že celé nádraží obsadí dopravce KŽC. Ne jinak tomu bylo 23.dubna 2020, kdy se 749-006 vracela z žosky do Čakovic a tak došlo k setkání strojů 810-656 a 810-517 za asistence vyčkávající 749-006.