Satalická křižování

16.5.2020 Praha

Motoráky linky S 34 v době koronavirové byly vedeny řadou 810 namísto řady 813.

Obě provozovaná pořadí křižují pravidelně v žst. Satalice. V případě nutnosti vykřižovat, resp. míjet více vlaků, dochází někdy i k situaci, že celé nádraží obsadí dopravce KŽC. Ne jinak tomu bylo 23.dubna 2020, kdy se 749-006 vracela z žosky do Čakovic a tak došlo k setkání strojů 810-656 a 810-517 za asistence vyčkávající 749-006.

 

Aktuality

Nový pár vlaků T1 jako přípoj od cyklovlaku T2

Kde to je?

Bezdězák potkal strom

Podřipák stále v oblibě

Hektor po 2 letech v provozu

749-006 po renovaci

Rekreáky vyjely, počasí stálo za nic.

Rekreační vlaky vyjedou 23.5.!

Satalická křižování

749-259 po větší dílenské opravě

Archiv aktualit:
2020     2016     2012
2019     2015     2011
2018     2014     2010
2017     2013     2009