Provozní sezona KŽC 2020

9.3.2020 Praha

Jaro je brzy tady a tak jistě každého zajímá, jak bude vypadat provozní sezona rekreačních vlaků zajišťovanými naší společností. Vždyť za 3 týdny už vyjedou první vlaky.

Vždyť za 3 týdny už vyjedou první vlaky. KŽC se na provozní další sezonu poctivě připravoval; období „zimy“ bylo využito na dílenské opravy všech vozidel, kterými se zabezpečuje provoz, aby tato byla připravena na rok 2020. Díky dobré koordinaci a nasmlouvání výkonů se podařilo většinu vozidel opravit včas a dříve, než v předchozích letech. Velké mašiny jsou po opravách vyšších stupňů. Nově po 2 letech znovu zasáhne do provozu opravený hektor T 458.1, který se objeví v čele víkendových rychlíků, resp. soupravy Posázavského motoráčku. T 478.1006 a T 478.2065 jsou téměř hotové po dílnách a své první výkony odjezdí tyto stroje, protože T 478.1215 ještě dílny čekají, takže ona zasáhne do provozu později. Po dvou letech se z dílen vrací zcela nová Bixovna, která je po generální opravě. Bixovna bude využívána na pacifiku vybrané dny, kdy lze očekávat vyšší frekvenci. V roce 2020 očekáváme po 5 letech dokončení hlavní opravy M 262.0124, který znovu zasáhne do provozu. Tento motorák jistě bude předmětem trofeje mnoha fotografů. Do provozu na Posázaváku a Pražáku promluví i M 286.1008, který bude dokončen i vizuálně tak, „aby se líbil“ a započne systematická oprava jednoho z dlouhodobě odstavených vozidel ř. 831, které nás čekají.

Rakovnický rychlík: od počátku provozu do 7.5.2020 včetně bude veden NAD (karosou KŽC) z důvodu nepřetržité výluky na trati 174. Vlak vyjede prvně v sobotu 9.5.2020. Jízdní řád vlaku podobný, jako v uplynulých letech.

Kokořínský rychlík: žádné změny, vlak veden stejně, jako v uplynulých letech.

Podtrosecký rychlík: je zrušen z důvodu výpadku financování vlaku městem Jičín, které se rozhodlo předmětný vlak nemít.

Bezdězský rychlík: nově namísto Podtrosečáku je zaveden nový rekreační rychlík, jehož funkcí je zajistit přímé spojení Prahy s oblastí Bezdězska, Bělska a severovýchodní částí Kokořínska. Vlak reaguje na chybějící nabídku přímého spojení Prahy s touto destinací a na předpoklad, že bude zájem o vyšší přepravu kol do této lokality a tomu přímý vlak bez přestupu jde v ústrety. Vlak pojede z Prahy 8:59, do cíle dojede 10:48 a zpět v 17:35 a v trase zrušeného Podtrosečáku dojede 19:35 do Prahy.

Posázavský motoráček: vše stejné, jako předchozí léta. Obsluha dolního pacifiku posiluje v sobotu a v neděli přepravní špičky turistů a rekreantů a půlí takt ostatních vlaků. Každý z uvedených dnů v jiném časovém okně, protože frekvence je v sobotu a v neděli na této trati odlišná.

Pražský motoráček: 4 páry víkendových vlaků zajistí beze změn obsluhu nejkrásnější pražské trati č. 122 v podobném módu, jako v předchozích letech.

Podlipanský motoráček: beze změn; v období letních prázdnin posílí výkony tohoto vlaku dopravu na Kouřimsku a Zásmucku.

Podřipský motoráček – T5: beze změn; 2 páry vlaků po celé období rozšířeného rekreačního léta zajistí oživení provozu pod Řípem a zajistí znovu víkendovou dopravní obsluhu v úseku Bříza obec – Libochovice.

Kamenický motoráček – T1: tradiční Šenovka kopíruje jízdním řádem loňský rok. Díky skutečnosti, že se doprava objednala i ve všední dny v době hlavní turistické sezony, stoupl počet cestujících, kteří vlakem zavítali do Kamenického Šenova na 10000 přepravených osob. Rekord, kterého Šenovka dosáhla po 10 letech systematického úsilí věnovaného obnově dráhy i zajištění smysluplného provozu, přinesl úspěch.

Lužický motoráček: nově na žádost destinační agentury Lužické-Žitavské hory (organizace podporující rozvoj cestovního ruchu v Lužických horách) se mění trasa vlaku z České Kamenice přes Jedlovou a Nový Bor do České Lípy a dále tradičně do Liberce.

Pro úplnost dodejme, že provoz linky S 34 zůstává zachován tak, jak jsou na ni cestující zvyklí, ale změní se provoz na lince S 24, která nově nebude jezdit o letních prázdninách a její provoz bude kopírovat poznámku „jezdí ve dnech školního vyučování“.

Věříme, že stabilní výkony, resp. drobné změny vyvolané situací vně KŽC na straně objednatelů dopravy, vám přinesou nejen radost, ale především pomohou řešit čím dál tím více rostoucí přepravní poptávku rekreační dopravy, která roste stejně rychle, jako přepravní poptávka v pracovní dny.

Foto: 740