Rádia GSM-R do vozidel KŽC

13.2.2020 Praha

I KŽC se musel připravit na vybavení vozidel novými rádii. Na uvedenou skutečnost jsme se odpovědně připravovali 2 roky. V ČR asi jako v jediné ze zemí EU existují současně 4 rádiové systémy na síti SŽDC.

A jak záležitost probíhala v podmínkách KŽC? Dodávku vozidlového terminálu pro hlasovou a vybranou datovou komunikaci v sítích GSM-R (mobilní komunikace v drážních systémech), GSM-P (veřejný mobilní operátor), hlasovou komunikaci v síti SRD – TRS (traťový rádiový systém), pásmo 450 MHz a hlasovou komunikaci v sítích SRV a MRS (síť rádiová vlaková a místní rádiová síť) v pásmu 150 MHz dle kmitočtového řešení pro síť SŽDC platného od 05/2016 dodala společnost RADOM Pardubice. Požadované certifikace pro provoz na drážních vozidlech odpovídá ČSN EN 50155, pro systém GSM-R dle TSI CCA Class A, minimálně EIRENE FRS v7.0 a EIRENE SRS v15 vč. vybavení STOP Modulem pro síť GSM-R, pro síť SRD-TRS dle UIC 751-3, napájecí napětí vozidlových sítí 48 V (pro řadu 810) a 110 V DC pro ostatní řady. Ovládací skříňky zařízení vyhovují pro síť GSM-R specifikacím TSI CCA Class A a normě UIC 612-07, pro síť TRS pak UIC 751-3 a předpisu SŽDC Z11.

Projekt byl zahájen přípravou v roce 2018, montáže probíhaly v průběhu roku 2019, odzkoušeny v praxi, doladily se zjištěné nedostatky a plně funkční vozidla se zapsanými změnami v průkazech způsobilosti jsou již běžně nasazována do provozu.

Projekt Vybavení radiostanicemi GSM-R je spolufinancován Evropskou unií. V případě KŽC podílem 50%.