Rádia GSM-R do vozidel KŽC

13.2.2020 Praha

I KŽC se musel připravit na vybavení vozidel novými rádii. Na uvedenou skutečnost jsme se odpovědně připravovali 2 roky. V ČR asi jako v jediné ze zemí EU existují současně 4 rádiové systémy na síti SŽDC.

A jak záležitost probíhala v podmínkách KŽC? Dodávku vozidlového terminálu pro hlasovou a vybranou datovou komunikaci v sítích GSM-R (mobilní komunikace v drážních systémech), GSM-P (veřejný mobilní operátor), hlasovou komunikaci v síti SRD – TRS (traťový rádiový systém), pásmo 450 MHz a hlasovou komunikaci v sítích SRV a MRS (síť rádiová vlaková a místní rádiová síť) v pásmu 150 MHz dle kmitočtového řešení pro síť SŽDC platného od 05/2016 dodala společnost RADOM Pardubice. Požadované certifikace pro provoz na drážních vozidlech odpovídá ČSN EN 50155, pro systém GSM-R dle TSI CCA Class A, minimálně EIRENE FRS v7.0 a EIRENE SRS v15 vč. vybavení STOP Modulem pro síť GSM-R, pro síť SRD-TRS dle UIC 751-3, napájecí napětí vozidlových sítí 48 V (pro řadu 810) a 110 V DC pro ostatní řady. Ovládací skříňky zařízení vyhovují pro síť GSM-R specifikacím TSI CCA Class A a normě UIC 612-07, pro síť TRS pak UIC 751-3 a předpisu SŽDC Z11.

Projekt byl zahájen přípravou v roce 2018, montáže probíhaly v průběhu roku 2019, odzkoušeny v praxi, doladily se zjištěné nedostatky a plně funkční vozidla se zapsanými změnami v průkazech způsobilosti jsou již běžně nasazována do provozu.

Projekt Vybavení radiostanicemi GSM-R je spolufinancován Evropskou unií. V případě KŽC podílem 50%.

 

Aktuality

Nejmodernější motoráky v ČR brázdí Prahu přesně 1 rok

Rádia GSM-R do vozidel KŽC

Šenovka: obnova dráhy pokračuje

Vozidla KŽC na Bechyňce

Praha hl. n. jako za stara

Kamenický motoráček 2019

810 KŽC na „žatecké“

Pražák rozvážel betlémské světlo

PF 2020

Čertovské nádraží Kamenický Šenov

Archiv aktualit:
2020     2016     2012
2019     2015     2011
2018     2014     2010
2017     2013     2009