Šenovka: obnova dráhy pokračuje

5.2.2020 Česká Kamenice

Poznáváte ji? Ale ano, to je Šenovka poté, co jsme se do ní roku 2019 „pořádně pustili“!

Období, kdy utichl provoz na lince T1 Kamenický motoráček, využívá KŽC k opravám, k údržbě a k další systematické obnově dráhy. Poslední dva měsíce roku 2019 znamenaly pro Šenovku komplexní obnovu spodního úseku, který jsme mohli financovat díky příspěvku SFDI.

V roce 2019 jsme provedli kompletní výměnu svršku (nové pražce, doštěrkování kolejového lože, odvodnění a podbití). Historicky prvně se na trati objevila podbíječka a dvoucestné bagry. Současně došlo k opravě přejezdové konstrukce v km 0,8, v km 1,6 a v km 1,2. Nejen nové přejezdy, ale souvislá obnova svršku vybraných částí dráhy, kdy se na rovince nově použily prvně v historii betonové pražce namísto dřevěných, pomůže v budoucnu zvýšit traťovou rychlost i zatížení trati. I v jarním období roku 2020 nezahálíme a práce na lokálce pokračují.

Její význam pro turistický ruch i ostatní dopravní obslužnost rok od roku roste a tak práce na opravě regionální dráhy mají čím dál více svůj smysl a opodstatnění pro rozvoj regionu.