Krušnohorští znovu slavili na Moldavě

7.10.2019 Moldava v Krušných horách

Před měsícem se uskutečnila ojedinělá akce, kterou uspořádal tradičně Českojiřetínský spolek propagující Krušnohoří, jeho tradice, kulturu, turistiku. Spolek se nezaměřuje jen na minulost, kterou připomíná, ale současně rozvíjí přítomnost regionu a snaží se pomáhat budoucnosti a to jak přeshraniční, tak vnitrostátní.

Pomiňme nyní slávu a veselí na obou stranách hranice a připomeňme si, že po 3 letech byl vypraven znovu zvláštní vlak pro veřejnost, který přivezl stovky cestujících do Moldavy v Krušných horách, kde navazovaly autobusy k přehradě i do Německa. Dopravcem byl opět vybrán KŽC pro svoji spolehlivost, který se dohodl s ČD Cargo na přípřeži i Daaku pro kola, neboť se očekával „nával kol“.

Tradice nostalgických vlaků v novodobé historii na dubské trati však má hlubší kořeny, než jen rok 2016 (KŽC) a nyní 2019 (KŽC). Českojiřetínský spolek s ostatními subjekty zabývajícími se železniční nostalgií celebrují železniční dění na trati dlouhodoběl jízdami zvláštních vlaků a to i před příchodem KŽC; a slávy to byly veliké a železniční akce zajímavé.

Poděkování za projekty zvláštních vlaků a souvisejících dopravních vazeb při všech těchto akcích patří nestoru regionu a plánovači těchto zvláštních jízd panu Bohumilu Šádkovi z Dubí.

Na snímku soupravu ve složení 831-168+Bix 557 + Bix 372 + 831-212 s karlovarským Daakem a mosteckým strojem 742-133 zachytil fotograf v úseku mezi Moldavou a Mikulovem při zpáteční cestě těsně před tunely a počínajícím klesáním trati.

Foto: Ivan Douša