Nominujte nejkrásnější nádraží České republiky roku 2019

2.9.2019 Praha

Nejkrásnější nádraží… na svých prázdninových cestách potkáváte jistě spoustu smutných neudržovaných stanic, ale také ty pěkné, opravené, udržované, rozkvetlé. Chcete stejně jako my podpořit množení těch pěkných? Navrhněte své favority do soutěže o titul Nejkrásnější nádraží ČR! Stane-li se „Vaše“ nádraží finalistou, budete pozváni 11. listopadu do Senátu na slavnostní vyhlášení výsledků a získáte vstupenky do Království železnic. A vyhraje-li „Vaše“ nádraží, dostanete hodnotnou cenu – Kilometrickou banku ČD!

Soutěž o titul Nejkrásnější nádraží ČR je prezentací dobrých příkladů v péči o prostředí železničních stanic a zastávek. Letos se koná již 13. ročník. Týká se budov, ostatních objektů i jejich okolí. Smyslem soutěže je zlepšit stav našich nádraží. Soutěž motivuje obce, města a zaměstnance vlastnických a správních institucí, aby nesli odpovědnost za svěřené majetky. Soutěž upozorňuje veřejnost na stav našich nádraží, chválí dobrou práci lidí, kteří o „svá“ nádraží dobře pečují, a dává dobrý příklad ostatním.

Soutěž probíhá od roku 2007. Kandidáty na titul navrhuje veřejnost, která také rozhoduje o vítězi. Soutěž rychle získala velkou popularitu. V roce 2014 hlasovalo celkem 3 450 hlasujících, v roce 2017 jsme obdrželi 7 604 platných hlasů. Finanční přínos se pohybuje v řádu miliónů korun. Výsledky jsou vyhlašovány v Senátu za účasti senátorů, představitelů Ministerstva dopravy, Správy železniční dopravní cesty, Českých drah a dalších dopravců, vesnic a měst s oceněnými nádražími a lidí, kteří se o stav stanic – finalistů přímo zasloužili.

Soutěž o titul Nejkrásnější nádraží ČR 2019 již probíhá. Návrh na nejkrásnější nádraží či železniční zastávku může podat každý. Uzávěrka návrhů je do 9. 9. 2019. Pro vyhlášené finalisty bude následně možné hlasovat do 10. 10. 2019. Slavnostní vyhlášení proběhne poté v Senátu dne 11. 11. 2019. Návrh musí obsahovat 3 fotografie navrhovaného nádraží nejlépe v digitální podobě (formát JPG) a stručné zdůvodnění, proč dané nádraží navrhujete.

Své návrhy můžete zasílat poštou na adresu Asociace EF CZ - Souznění, V Pevnosti 159/5b, 128 00 Praha 2 nebo vyplnit elektronicky na stránkách http://www.nejnadrazi.cz/2019. Více informací a přehled vítězů z minulých ročníků naleznete na webu http://www.nejnadrazi.cz/ nebo na e-mailu nejnadrazi@nejnadrazi.cz.

plakát nejkrásnější nádraží 2019: ke stažení

Foto: 713