Čadecká flotila 830 u KŽC

26.8.2019 Praha

Vozidla, která KŽC v roce 2008 koupil na Slovensku, měla společného jmenovatele: všechny motoráky 830-124, 830-180, 830-193 prošly ve své závěrečné fázi provozem v RD Čadca. Na snímcích přinášíme jejich podobu před dožitím u ŽSSK. Pro úplnost dodejme, že od BRKS koupil KŽC ještě 830-056, který byl do BRKS odprodán z Lokomontu Brno, předtím z Viamontu (Sokolov).

Jaké osudy potkaly jednotlivé čadecké stroje?

830-124: odkoupen provozní v roce 2007, poté provozován s většími či menšími opravami do 2016, kdy byl odstaven pro vážné závady. V současné době již čtvrtým rokem probíhá GO spalovacího motoru, podvozků, interiéru a dalších funkčních celků. Některé prvky se nově vyrábějí. Opravy byly zadány zčásti do Zvolena, zčásti do Šumperka; část prací zvládne dílna KŽC sama. Do provozu předpokládáme návrat trenčiansko-tepelského mohykána během roku 2020.

830-180: odkoupen neprovozní v roce 2008; první GO spalovacího motoru a souvisejících celků proběhla v Krnově v letech 2008-2009. Motorák byl provozován do roku 2014, kdy došlo k závažným závadám na spalovacím motoru i na pojezdu. GO prodělal ve Zvolenu a pro vzpomínku dostal ex socialistický retronátěr. V období po GO slouží na výkonech v okolí Prahy.

830-193: odkoupen v roce 2008 neprovozní; KŽC neměl v roce 2008 dostatek finančních prostředků na opravu vozidla a tak prodal vozidlo společnosti OLPAS Moravia Krnov a tím zčásti zaplatil opravu zbylých kusů (180, 056). Od té doby, co KŽC prodal motorák, tento chátral v Olpasu v Krnově. Po krachu Olpasu byl zřejmě odprodán Retroloku, který tento motorák má t.č. v Horažďovicích předměstí. Zda-li nový vlastník motorák zprovozní nebo ne, není veřejně známo.

830-193 takové štěstí v roce 2008 jako 830-124, 830-180 a 830-056 neměl. Jenže v roce 2008 se nešlo postarat o všechny 830 a zachránit je jako celek. Jestli má 193 naději, to ukáže čas.

Věříme, že zástupci čadecké flotily 830-124 a 830-180 budou v řadách KŽC důstojně reprezentovat legendární dvanáctiválce.

Na snímku, kde je v pozadí budova žst. Čadca, je polomáčený motorák 830-124 připraven k odjezdu do Skalitého-Serafínova. Na závěsu 830-188. Na traťovém snímku se vrací z Čierného pri Čadci 830-180 jako vlakový a na postrku je 830-193.

Foto: Petr Zgut