Satalice hlásí „zaKŽCeováno“

18.4.2019 Praha

Na třech dopravních kolejích se sešly hned 4 vlaky dopravce KŽC a to dne 22. 3. 2019, kdy se konalo slavnostní zahájení provozu nových nízkopodlažních motoráků 813.

Do souprav vlaků linky S 34 (810-517 a 810-656) se „přimotala“ souprava protokolárního vlaku tvořeného dvěma spřaženými vozidly 813 a zcela náhodně navíc 830-180 vracející se z dílen ze Šumperka do domovských Čakovic. Jeho křižování neplánovaně vyšlo do Satalic a tak to vypadá, že ten den byly „Satalice jen naše“ a probíhala přehlídka motoráků různých řad.

Foto: O. M. Hrubeš