A je to tady! 813.2 jsou tu.

23.3.2019 Praha

Dne 22.3.2019 byla veřejnosti představena nová nízkopodlažní motorová jednotka 813.2, která je určena pro provoz na regionálních tratích v ČR. Výrobce, ŽOS Zvolen, dokončil první jednotky pro KŽC v lednu 2019.

Jedná se tedy o nejmladší a tím pádem i nejmodernější vozidla provozovaná v PIDu. Veřejnosti byla představena na samostatné akci při slavnostní příležitosti v Praze na hl.n. za účasti generálního ředitele výrobce ing. Rešetára, ředitele ROPIDu ing. Tomčíka, náměstka pražského primátora pro dopravu ing. Scheinherra a ředitele KŽC Doprava Mgr. Augusty.

Slavnostní představení vozidel včetně tiskové konference proběhlo ve vládním salonku na hlavním nádraží. Vozidla, nesoucí jména obou dcer ředitele KŽC, pokřtily dětským šampaňským na místě jak Klárka, tak Kristýnka a pak se konvoj obou motoráků vydal na slavnostní projížďku do Čakovic.

Nicméně absolutně nečekané přivítání vozidel, která si „městské části de facto vzaly za své“, připravili občané Satalic, Čakovic a Kbel. Všichni byli užaslí. V každé ze zastávek probíhalo přivítání v podobě lidové veselice; pražští politici i zástupci ROPID a dopravce byli vždy přivítáni, následoval krátký proslov a zdravice starostů Satalic, Kbel a Čakovic a všichni popřáli novým vozidlům hodně km bez nehod. Ovace nebraly konce, občerstvení, hudba a vystoupení dětí z MŠ nebo ZŠ podtrhlo kolorit akce. Po oficialitách i srdečném rozhovoru protokolární vlak pokračoval z jedné zastávky do druhé. V Satalicích tak 100 lidí, ve Kbelích asi 150 lidí a v Čakovících 100 lidí, to jsou odhadem počty obyvatel, kteří si přišli v dopoledních hodinách dne 22.3. prohlédnout nové motorové jednotky! V proslovech hostů nechybělo ani vyslovené přání obyvatel regionu o protažení městské linky S 34 po cukrovarské vlečce na Sídliště Čakovice.

Vozidla započala jezdit 20.2. a zatím probíhal jejich zkušební provoz a odstraňování výrobních a provozních nedostatků v režimu tzv. záběhu.

Po 5 letech od zahájení pravidelného provozu linky S 34 se tedy obměňuje vozidlový park, avšak populární 810 a 010 nemizí. Budou sloužit jako záloha moderním vozidlům, o jejichž spolehlivosti, tak jako u každého moderního a nového výrobku, jsou větší pochybnosti, než u výrobků starších, které jsou osvědčeny svoji spolehlivostí.

Vozidla 813.2 pro KŽC vychází z III. série vozidel 813.1 stavěné pro ŽSSK, vykazují však vyšší standard a komfort a jsou technicky dokonalejší o změny, které KŽC striktně po výrobci požadoval.

Vozidla KŽC byla únoru 2019 v ČR schválena a byla jim přidělena čísla 813.201 a 813.202.

Tisková zpráva ROPID ke stažení zde: /uploads/media/CKEditor/0001/03/07d46406620c9a85ba720376faf6ac8b85b9319c.pdf

Foto: Petr Zobal