Příběh vejprtský III.

25.2.2019 Vejprty

Posledním zajímavým a větším výkonem na Vejprtce byl zvláštní vlak vypravený na podzim 2018 pro fyzickou osobu z Děčína, který se rozhodl pro podzimní výlet na palubě barového vozu Bixovny, pro kterou šlo současně o její poslední výkon před vyvazovací opravou, kterou podstupuje v roce 2019.

Vlak vedený strojem 831-117 s RBix (Bix 035) zachycený v různých stanicích na trati do Vejprt dokumentuje tento zajímavý výkon na „Vejprtce“.

Foto: Ladislav Fric