749-253 při opravě „švestkové dráhy“

21.1.2019 Hnojnice

V říjnu 2018 se podíval stroj T 478.1215 s nakládkou nových betonových pražců na tzv. „Švestkovku“.

KŽC zabezpečoval přepravu betonových pražců z Uherského Ostrohu do Hnojnice, kde byly pražce složeny a kladeny následně do tratě.

Nejde o první ani poslední výkon, kdy lokomotivy KŽC zavítaly do Českého Středohoří na trať č. 113.

Foto: Ladislav Fric