Šenovka: opravovalo se i v roce 2018

7.1.2019 Česká Kamenice

I v uplynulém roce pokračovaly práce na průběžné údržbě a obnově Šenovky.

V roce 2018 došlo k opravě přejezdu v km 1,730 (železniční svršek, spodek , přejezdová konstrukce), k obnově železničního svršku v km 0,820 - 1,020 (nové pražce a štěrkové lože), k vyklučení dřevin v úseku km 0,200 – 1,800 a k pokácení velkých stromů a větví v km 1,020 - 1,300.

V letošním roce 2019 se provoz na Šenovce rozšíří, neboť zapojení turistické linky do života v regionu roste.

Projekt podpořil Ústecký kraj.

Foto: 679