Topírna Zásmuky možná půjde k zemi

5.12.2018 Zásmuky

KŽC opustil 13. 11. 2018 topírnu Zásmuky. Technický stav topírny se po celá léta zhoršoval, protože pronajímatel nečinil žádné opravy nebo údržbu. Nebyl totiž ochoten. KŽC platil řádně nájemné. Během let nájmu KŽC prováděl drobnou údržbu objektu: vyměnil okenní tabulky (dosklil ty rozbité), opravil vrata, zámky, promazával panty, prováděl úklid a údržbu objektu, vyřezal stromy kolem topírny, aby její kořeny nezvedly obvodové zdivo atp.

V okamžiku, kdy se opovážlivě zhoršil stav střechy, hrozilo, že jakmile napadne větší množství sněhu, je nasnadě, že střecha se může prolomit a spadne (viz případy Kořenov, Zdice, Hanušovice atp.). Na uvedený stav jsme začali upozorňovat a v telefonickém rozhovoru jsme se dozvěděli, volně cituji, že pronajímatel zde není od toho, aby opravoval objekty, ale od toho, aby kasíroval nájemné. No a když pronajímaný objekt přestane vyhovovat, tak vyhlásí havarijní stav objektu a navrhne ho na demolici. Na demolici zřejmě peníze jsou.

Podivné, ale zřejmě reálné. V topírně byl léta odstaven 830-056 (vozidlo pro Podlipanku) a než riskovat zřícení střechy na motorák, tak jsme raději objekt topírny opustili. Ve dnech 12.-13.11. proběhlo vyklizení topírny za pomocí 2 vozů Gbgs a motorové lokomotivy 740-692 a skladované věci převezly do centrálního skladu KŽC, který je zřízen v Praze.

Příběh Topírny a nájemce KŽC, který se o ní staral a zabezpečoval tak v Zásmukách „život“, končí. K lítosti všech krom jedné organizace.

Podlipanský motoráček začne v roce 2019 jezdit „kolečka“ opačně; z Peček do Peček, nikoliv ze Zásmuk do Zásmuk.

Foto: 674