830-056 obohatila den PID v Čelákovicích

10.9.2018 Čelákovice

Po 1,5 roce odstávky a průběžných oprav motoráku M 262.056 byl tento během léta (zatím dočasně a díky pomoci Jirky Kotase – KPKV Brno) znovu oživen, zprovozněn a tak zasahuje v Praze a okolí do provozu motorák z II. výrobní série. Další motorák II. série je M 262.045, nicméně ten do železničního dění již déle než jednu dekádu nepromlouvá. Jiná vozidla s nízkou střechou nejsou v regionu Prahy (Čech) k dispozici.

IDSK uspořádal druhou zářijovou sobotu velmi zajímavou akci v Čelákovicích: tradiční den PID. K vidění toho bylo mnoho. Mezi Prahou hl.n. a Lysou n.L. pendlovaly soupravy 451-045/451-046 a 141-004+Bpjo, od těchto vlaků a k těmto vlakům navazoval 830-056 do Mochova. Jízdy obohatil parní vlak 475.1 s Baikami. Frekvence do Mochova byla značná, motorák praskal ve švech. Na akci byla k dispozici nová kniha Polabská dráha od ing. Václava Haase.

830-056 pendloval „Mochovy“ a připojil Mochov k železničnímu dění a souprava připomenula i Polabský motoráček, který před 10 lety pomáhal zachraňovat svým provozem regionální dráhu Mochovandu.

Foto: 658

 

Aktuality

Podlipanský motoráček v provozu

Bixovna na Šenovce

Nový pár vlaků T1 jako přípoj od cyklovlaku T2

Kde to je?

Bezdězák potkal strom

Podřipák stále v oblibě

Hektor po 2 letech v provozu

749-006 po renovaci

Rekreáky vyjely, počasí stálo za nic.

Rekreační vlaky vyjedou 23.5.!

Archiv aktualit:
2020     2016     2012
2019     2015     2011
2018     2014     2010
2017     2013     2009