Mimořádnosti neminou ani KŽC

9.7.2018 Měšice u Prahy

Mimořádnosti v dopravě jsou běžnou součástí provozu a o tom může vyprávět každý dopravce. Ne jinak podobné situace potkávají i stroje KŽC.

V poslední době toho bylo více: 749-006 tekoucí válec a prasklá řemenice, 721-532 utržený generátor, 740-692 poškozený trakční motor a špatné spalování ve válcích, 749-259 – zlomený tlumič na podvozcích atp. Mohli bychom pokračovat - co vše poničí cestující: x-stržených oken, poškozený interiér, pokusy o demontáž madel atp.

S tím vším se musejí během několik dnů statečně vyrovnávat mechanici KŽC, kteří udržují v provozu v rozsahu MM, MO a z části MV jak vagony, tak motoráky a mašiny. Proto tito obětaví hoši pilně přes týden makají, aby např. následující víkend vyjely všechny „rekreáky“ řádně a v pořádku. Odstraňují a opravují (v rámci svých sil a možností a vybavenosti pracoviště) to, co v důsledku techniky a mechaniky „lehlo“ a to, co poškodili cestující, kteří jeli za 24 Kč z bodu A do bodu B a měli nenechavé ruce.

Ne jinak tomu bylo na Podtroseckém rychlíku dne 2. 6. 2018, kdy v žst. Měšice lehla 749-006 na závadu na spalovacím motoru a na pomoc (odtah) ji přispěchala lokomotiva od Kokořínského rychlíku.

Foto: 645