Jára Cimrman do Mochova

14.6.2018 Mochov

Že dějiny kráčely i mezi Mochovem a Čelákovicemi, tak o tom vypovídá pamětní tabule umístěná poblíž vjezdového návěstidla do Čelákovic.

Kdoví, kterým spojem Jára Cimrman jel. Proto raději všichni strojvedoucí KŽC dávají pozor, aby v Mochově-zastávce náhodou nepřistoupil neznámý cestující postrádajíc jízdenku a samozřejmě pokusivší se jízdy na černo bez platného jízdního dokladu PID.

Foto: Aleš Tichý