Osud zamračených u KŽC

29.1.2018 Praha

Tři mašiny řady 749 znamená taktéž pořádně velké starosti o tři velké stroje. V letech 2016-2017 věnoval KŽC opravám a údržbě těchto strojů značnou pozornost s cílem dostat je do takového technického stavu, aby skvěle sloužily na výkonech a to, bohužel, stojí a stát bude značené peníze. Zejména 006 a 253 spolykaly značný sedmimístný objem finančních prostředků.

749-006: tento stroj byl, byť to někteří neradi uslyší, v dost zuboženém stavu. Během roku 2017 byl vlastními silami dílnou KŽC neustále opravován, nicméně rozsah nutných oprav, které se v minulosti nedělaly, byl značný a nad možnosti mechaniků KŽC. Se špatným stavem 006, s nímž jsme lokomotivu i kupovali, jsme se nesmířili a objednali v dílnách kompletní renovaci stroje, která se týkala zejména výměny tlapových ložisek na všech nápravách, výměny čepů a pouzder brzdy a opotřebených částí táhloví, opravy brzdových válců, výměny tlumičů, výměny chladícího rámu velkého i malého vodního okruhu, který se pro 006 extra vyráběl (po převzetí vozidla zjištěno asi 30 děr ve vodním rámu, které byly za dob ČD řešeny zalepením díry silikonem), doplnění chybějících chladičových článků, výměny vyrovnávací nádrže, výměny hydročerpadel malého i velkého okruhu, výměny tažných háků a výměny tlumiče torzních kmitů spalovacího motoru. Stroj současně dostane svoje historické kryšpínovské označení (číslo) Chatrné zdraví stroje bylo taktéž podlomeno „rozházenými podvozky“, jednou protočenou nápravou, s níž jsme stroj od ČD a nějakého „dobráka fíry“, který vezl stroj na předání KŽC, přebírali. Stav spalovacího motoru si taktéž během opravy řekl o pořádný ranec peněz. Všechny tyto neduhy i ostatní vady, které neustále zhoršovaly provozní kondici stroje, jsme vyřešili během půlročního dílenského zásahu a odstavení stroje z provozu od 09/2017 do 03/2018. Před zahájením provozní sezony 2018 bude stroj KŽC předán z dílen a věřme, že již vydrží a bude dělat radost v čele retrorychlíků.

749-253: lokomotiva „chcípla“ definitivně 15.10. 2016 na dni PID v Čerčanech, kdy se projevily závady na špatném těsnění, na celkově zchátralém a zkorodovaném stavu malého a velkého vodního okruhu a kdy popraskalo vše, co se mohlo. Díky kvalitnímu strojvedoucímu naštěstí nedošlo k zadření spalováku. Nápravy a kola byly taktéž v katastrofálním stavu. Spalovací motor neviděl dílny snad věky; špatný mazací tlak oleje a celkově zdevastovaný spalovák a nevyhovující kritické hodnoty na klikové hřídeli vedli k rozhodnutí objednat lokomotivě kompletní MVy opravu pojezdu, vč. opravy trakčních motorů a GO spalovacího motoru a trakčního dynama. Toto vozidlo bylo převzato v nejhorším technickém stavu ze všech a v provozu vydrželo pod značkou KŽC neuvěřitelné 2 roky. Lokomotiva je od 12/2016 v dílnách na vyvazovací opravě a předpoklad jejího navrácení do provozu je před letní provozní sezónou 2018.

749-259: tento stroj je v nejlepší kondici, protože v minulosti měl u ČD náležitou a řádnou péči. To se projevilo i na jeho provozuschopnosti. Krom detailů a drobností, které se na lokomotivě trvale projevují, slouží od převzetí u KŽC věrně a poctivě bez větších závad. Pravidelná údržba mechaniků KŽC, která je lokomotivě věnována včetně externích dílenských prohlídek tak vhodně prodlužuje její životnost. Proto jste se mohli setkávat v roce 2017 se strojem 259 na výkonech KŽC nejčastěji. Byl a je v nejlepší kondici. Stroj zasáhne do provozní sezony 2018 hned na jaře.

V době, kdy končí opravy motorů ř. 310 u většiny Ž0S, vnímáme skutečnost, že jsme se investovali do větších oprav našich strojů, jako moudré rozhodnutí, které všem mašinám prodlouží život do budoucna. Neboť když se stroje neopraví nyní, dokud ještě existují náhradní díly a ŽOSky umějí tyto stroje v redukované míře opravovat, tak je šance těmto strojům vdechnout budoucnost. A za to nám to stojí! K mašinám se chováme odpovědně!

Foto: 619