Vozidla na Podřipáku

9.11.2017 Roudnice nad Labem

V roce 2017 se na vozbě Podřipského motoráčku vystřídala různá vozidla. Pojďme se stručně podívat na provozní koncept, jímž je vozba Podřipského motoráčku zajišťována a jaké stroje se na lince T5 DUK objevily.

Turnusově je v Roudnici n.L. deponován stroj 831-168, který odjezdil většinu výkonů. V případě údržby vyššího rozsahu, byla 168 zpravidla vystřídána strojem 831-183, který přijel buď z České Kamenice a v období mimo provozu Lužického motoráčku, z Prahy. Nicméně i vozidla řady 830 / 831, kterých KŽC vlastní 7, jsou vzhledem k věku a značnému počtu výkonů, trvale ve vyšším správkovém stavu, tak přijdou vhod jako náhrady i vozidla záložní: zpravidla 810. Letmo se na náhradách objevovaly 810: 517, 535. Jeden víkend byl i ve znamení vozidla AŽD 810-141, které bylo na trati úmyslně odzkoušeno po náročnější opravě, aby se ověřila kvalita provedené opravy.

Náhrady, běžný provozní stav u národního dopravce, se objevují i u KŽC. Taktéž běžná provozní rutina.

Foto: Aleš Tichý