Kam už koleje nevedou? Třeba do Stupavy.

19.10.2017 Stupava

Smutný příběh konce regionální tratě z Devínského Jazera do Stupavy je příkladem zřejmých nahodilých kroků správce infrastruktury, stejně tak jako pravděpodobné tápání objednatele veřejné dopravy. Než se kdosi rozkoukal, železnice zmizela.

Pozdě zrozený systém Bratislavského integrovaného dopravního systému by nyní tak moc potřeboval tuto regionální dráhu pro zvládání přepravních proudů, které kolem Bratislavy zesílily natolik, že bez hodinových kolon nelze po silnici již cestovat. Regionální dráha však již neexistuje. Kdo a kdy zaspal? Na to už asi nikdo odpověď nebude chtít hledat, nicméně intenzivní preference individuální automobilové dopravy na Slovensku je trendem posledních 20 let a v současnosti lze jen zlehounka pozorovat změnu k lepšímu. Otázkou je, zda-li ke změně ještě může dojít, neboť stav infrastruktury a kapacita dráhy je na svých limitech. Je zřejmé, že po 25 letech od rozdělení Československa, přístup k železniční infrastruktuře v Česku a na Slovensku kráčel odlišně a jinak.

Železnice byla, je a bude páteří každého IDS. Optimální poloha i napojení regionální dráhy ze Stupavy si přímo říkalo o její využití a zapojení do IDS. Byla by to optimální konečná regionálních vlaků, kdyby byla trať i zelektrifikovaná, stala by se optimální konečnou pro radiály do a z Bratislavy. Výsledkem (ne)snahy však jsou vytrhané koleje a zplanýrovaná zemní pláň, která postupně zarůstá plevelem a hromadí se na ní odpadky.

Snímek bývalé nádražní budovy Stupava pochází z roku 2017.

Foto: 602