Rakovník jako býval kdysi

30.6.2017 Rakovník

Na konci května se v Rakovníku sjely zajímavé soupravy.

Tradiční Rakovnický rychlík v čele s 749.259 a mimöřádný osobní vlak do Lužné u Rakovníka s vozy Bam v čele s 749.250, tvořily zajímavou kulisu nádraží. Překvapivé setkání dvou bývalých šumperských bert v Rakovníku se uskutečnilo 27.5.2017.

Foto: Russell Segdwick