Netradiční nákladní vlak KŽC

6.1.2017 Děčín

Na sklonku roku 2016 jsme si „střihli“ jeden netradiční výkon. Za strojem 740-692 bylo zapřáhnuto celkem 36 prázdných kotlových vozů, které jsme jeho vlastníkovi přepravili z dílen domů.

Zajímavý výkon, nejen pro personál a stroje KŽC, budil svoji délkou ve všech nácestných stanicích zaslouženou pozornost.

Foto: 550