LCD monitory v 810 KŽC

1.1.2017 Praha

Instalace LCD monitorů pro účely zábavy cestujících se rozběhly na plné obrátky. Jako první byla osazena 810-517.

Užaslí cestující jsou hight-tech novinkou přímo nadšeni a nově již ani nechtějí jezdit jinými spoji. Zdá se, že jsme nečekaně objevili kouzlo tajemství, jak obtěžovat cestující za jízdy dalším audiovizuálním prvkem, neboť dnešní doba je na tyto radosti bohatá.

Věříme, že nám cestující nebudou v důsledku držení kroku s dobou ubývat a že již nebudou chtít cestou do práce a z práce v poklidu za záclonkou podřimovat, ale že budou nadšení z nového zdroje rušení klidu ve voze.

Foto: 549