Železniční minisvátek PID: Čakovice 20. září 2016

29.9.2016 Praha-Čakovice

Dne 20.9. se v Čakovicích konala konference o budoucnosti trati 070 mající význam pro Prahu, přilehlé městské části i Středočeský kraj. Na konferenci zazněly zajímavé myšlenky, mj. byla prvně představena nová organizace podobná ROPIDu, která se bude věnovat organizaci dopravy v celém Středočeském kraji s názvem ID SK (Integrovaná doprava Středočeského kraje). K dalším tématům, jež byly ještě zajímavější, patřil rozvoj trati 070 představený objednateli výkonů, tedy ROPIDem, nově ID SK i SŽDC.

Bylo-li centrum dopravního dění v Praze na 1 den městská část Čakovice, nemohlo nedojít k zapojení KŽC do minioslav v rámci dne mobility. ROPID objednal posílení souprav a jejich oživení. Od oběda do večera jezdilo 1.pořadí jako 810-010-810 a 2.pořadí jako 831-Bixovna-831. Do Čakovic přijelo navíc oproti běžné frekvenci cca 500 lidí.

Krom posílených vlaků lákaly další dopravní atrakce. Okružní autobusová linka zajišťovaná historickým autobusem dopravce OAD Kolín a pak také jízdy na vlečku Cukrovar Čakovice, kam se po dlouhých 20 letech znovu podíval vlak. KŽC a SŽDC zprovoznili vlečku, MČ Čakovice ji prořezala a vyklučila. Na vlečce se následně objevil 810-656, jehož jízda patřila k největším lákadlům. Tato simulace provozu měla demonstrovat zájem Prahy 19 a přilehlých městských částí na tom, aby byla S 34 v budoucnu prodloužena až na Sídliště Čakovice. Mezi dnešním stavem a reálnou budoucností však stojí v cestě velké úsilí, peníze a vůle. Nicméně první vlašťovka v podobě náznaku provozu na Sídliště Čakovice byla vypuštěna a mezi místními občany našla značný ohlas

Fotodokumentací z hezké akce na nádraží Čakovice připomínáme společensko-kulturní dění dne 20.9.2016.

Foto: ing. Jan Šurovský