„Píchli“ jsme ČD Cargu

15.8.2016 Nové Hrady

Jak dokládají snímky z provozu, je zřejmé, že si umíme navzájem pomoci, když je třeba. Výsledkem je spokojenost zákazníka s železniční přepravou.

Jak dokládá snímek z vlečky v Nových Hradech v jižních Čechách, když dojde k neschopnosti vozidla jednoho, zaskočí druhý. A neschopnost se stane každému, tentokrát lehla 749 ČDC. Výsledkem operativnosti myšlení provozního personálu, dispečerů a výpravčích byl zachráněný vlak, včasná přeprava, spokojený zákazník a fungující spolupráce.

Foto: 524